Meeste klachten bij de ombudsman Hellevoetsluis over Werk & Inkomen

In 2016 ontving de ombudsman 29 geregistreerde klachten over de gemeente Hellevoetsluis. Dat is 1 klacht minder dan in het jaar daarvoor. De meeste klachten (30%) gingen net als in 2015 over de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, vooral over perikelen rond de aanvraag van een uitkering. In het jaarverslag is een aantal situaties beschreven die laten zien hoe inwoners kunnen verdwalen in het woud van regelingen en administratieve verplichtingen

Andere voorbeelden geven een inkijk in de diversiteit van klachten waar de ombudsman in de praktijk mee te maken krijgt, van problemen met de financiering van een jeugdhulpaanbieder, buurtbewoners die boos zijn over het snoeien en rooien van een plantsoen tot ondernemers die klagen over vergunning en standplaatsen.

Onderzoek naar gemeentelijke klachtbehandeling: nog steeds problemen met termijnen
In het jaarverslag verwijst de ombudsman naar het onderzoek naar de interne klachtbehandeling, dat zij vorig jaar in 6 regiogemeenten heeft uitgevoerd. De conclusie van de ombudsman was dat de meeste gemeenten hun klachtbehandeling goed op orde hebben, maar dat er voor elke gemeente wel enkele verbeterpunten zijn.

Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente Hellevoetsluis bij vrijwel elke formele klacht de maximale wettelijke afhandelingstermijn van 10 weken fors overschrijdt. De ombudsman heeft deze problemen al gesignaleerd in zijn jaarverslag over 2015. Zij dringt er nogmaals op aan om te zorgen voor een tijdige afhandeling van klachten.

Hierop heeft het college van burgemeester en wethouders toegezegd om met de nodige verbeteringen de klachten sneller te behandelen. Daarnaast krijgen klagers voortaan van de gemeente bericht als de termijn wordt overschreden en zal de klager worden gevraagd in hoeverre hij tevreden is over de gemeentelijke klachtbehandeling. De ombudsman zal dit blijven volgen en heeft de eerste positieve signalen ook al ontvangen.

Drempel verlagen
Ook andere verbeterpunten gaat de gemeente Hellevoetsluis oppakken, zoals de informatievoorziening over de klachtbehandeling op de gemeentelijke website en de instructie van de medewerkers over hoe om te gaan met klachten. Daarnaast pleit de ombudsman voor meer mogelijkheden voor inwoners om een klacht bij de gemeente in te dienen: “Ik vind het belangrijk om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te houden, of het nou mondeling, schriftelijk of digitaal is. Als je eerst met je DigiD moet inloggen voor je een klachtbrief via de website kan versturen, dan gaat dat voor mij al te ver.”

Inloopspreekuur
Wie een klacht heeft over de gemeente en vindt dat de gemeente deze klacht niet goed oppakt, kan de kwestie met de ombudsman bespreken. De ombudsman houdt iedere even week op vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vliet 2, 3224 HE Hellevoetsluis. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Daarnaast is de ombudsman bereikbaar via het telefoonnummer: 010 411 1600 en via e-mail: info@orr.nl.

Kijk voor meer informatie op de website www.ombudsmanhellevoetsluis.nl.