Meer klachten over gemeente Capelle aan den IJssel en minder over IJSSELgemeenten

De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld ontving in 2018 meer klachten over de gemeente Capelle aan den IJssel dan in voorgaande jaren. Het gaat om 50 klachten over onveilige verkeerssituaties, geluidoverlast, gebrekkig groenonderhoud, onvoldoende afwatering en defecte of ontoereikende straatverlichting. Over IJsselgemeenten halveerde in 2018 het aantal klachten bij de ombudsman tot 8.

Deze cijfers staan in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2018 van de gemeentelijke ombudsman van Capelle aan den IJssel.

Over de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn in 2018 de meeste klachten behandeld: 16. Soms betrof het relatief eenvoudige klachten over gebrekkig onderhoud aan wegen en verlichting. Een andere keer ging het om meer ingewikkelde zaken, zoals een burenruzie die uiteindelijk leidde tot verhuizing van de overlastgevende buren.

Bij twee klachten heeft Zwaneveld na uitgebreid onderzoek een eindoordeel uitgebracht. Eén ervan ging over de te royale omgang van de gemeente met medische persoonsgegevens.  De ombudsman oordeelde dat meerdere klachten gegrond waren en deed vijf aanbevelingen, die deels wel en deels (nog) niet door de gemeente werden overgenomen.

De tweede kwestie betrof het conflict tussen de gemeente en de stichting Blick over de sluiting van de dependance van basisschool De Catamaran. Ook in dit geval bleken meerdere klachten gegrond. Zwaneveld hoopt dat er nu weer ruimte ontstaat voor verbetering van de relatie tussen gemeente en stichting, zodat de aandacht weer helemaal kan gaan naar het gemeenschappelijke belang van de gemeente en stichting Blick: het verzorgen van kwalitatief goed  onderwijs in Capelle aan den IJssel.

Een aantal klagers benaderde niet eerst de gemeente, zij gingen direct met hun klachten naar de ombudsman. Zij gaven aan dat zij “geen vertrouwen hebben in een adequate reactie van de gemeente”. Als regel geeft de ombudsman de gemeente eerst de kans de klacht alsnog op te lossen. De ombudsman houdt dan wel de vinger aan de pols. Zwaneveld ziet dat deze klachten daarna snel door de gemeente worden opgepakt en naar tevredenheid van de klagers zijn opgelost.