Meer klachten bij ombudsman over gemeente Hellevoetsluis

De gemeentelijke ombudsman van Hellevoetsluis ontving in 2018 schriftelijk en via de spreekuren meer klachten dan vorig jaar, namelijk 25, tegen 16 in 2017. Het aantal ontvangen klachten ligt daarmee ongeveer op het hetzelfde niveau als de instroom in 2016 met 29 klachten.

Deze cijfers staan in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2018 van de ombudsman van Hellevoetsluis.

Meeste klachten over buitenruimte
De stijging van het aantal klachten komt voor het grootste deel voor rekening van de afdeling Beheer, Vergunningen & Handhaving.
Veruit de meeste klachten hadden betrekking op de gemeentelijke buitenruimte.
In het jaarverslag staat een aantal voorbeelden van klachten die door de ombudsman werden behandeld. Deze gingen onder meer over het (niet) weghalen van onkruid, omhooggekomen trottoirtegels en een valpartij door een fietser als gevolg van een onaangekondigde wegafzetting.

Overlast hoge bomen en mini buurtaanpak
Ook werd de ombudsman betrokken bij een al jaren slepend conflict over de overlast van vier metershoge iepen.
Daarnaast hadden de bewoners ook andere klachten over het onderhoud van de openbare ruimte.

Dat de bewoners nog niet aan de beurt waren voor groot onderhoud achtte de ombudsman niet onredelijk. De informatie op de gemeentelijke website had de bewoners echter wel op het verkeerde been gezet. De gemeente had dit (beter) moeten uitleggen.
De gemeente nam de algemene aanbeveling van de ombudsman – om te bekijken of in gevallen als deze tussentijds een lichtere buurtaanpak mogelijk is – over. De ombudsman betreurt het dat de gemeente een dergelijke mini buurtaanpak niet voor deze bewoners aangewezen achtte.

Gemeente past informatie in afwijzende besluiten aan
De ombudsman bespreekt in zijn jaarverslag ook een klacht, waaruit blijkt hoe nauw de formulering van informatie aan de burger luistert. Het ging om de afwijzing van een gehandicaptenparkeerkaart.
De betrokkenen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging onderaan de brief om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente. In de brief werd ook vermeld dat er tot uiterlijk 6 weken na het besluit een bezwaarschrift kon worden ingediend.
Het betrokken echtpaar kwam er te laat achter dat deze termijn doorliep, ook al was het nog ‘in gesprek’ met de gemeente, en het diende een klacht in bij de ombudsman. De parkeerkaart kwam er alsnog en de gemeente past de tekst in de brief aan.

Meer mensen stappen direct naar de ombudsman
Opvallend is dat inwoners van Hellevoetsluis zich in 2018 vaker dan voorheen tot het bureau van de ombudsman wendden, terwijl de gemeente zelf de klacht nog niet had behandeld.
In 2017 gebeurde dat nog in één op de drie gevallen, in 2018 ging het om bijna de helft van de klachten.
Een deel van deze klachten werd rechtstreeks bij de ombudsman ingediend. Er waren echter ook Hellevoeters die naar de ombudsman kwamen, omdat zij van de gemeente geen antwoord op hun klacht kregen. In de meeste gevallen werd de klachtbehandeling daarna snel opgepakt door de gemeente.

Tekst jaarverslag op website
De volledige tekst van het jaarverslag 2018 van de ombudsman van Hellevoetsluis is te vinden op www.ombudsmanhellevoetsluis.nl.