Lichte daling klachten over gemeente Hellevoetsluis

De gemeentelijke ombudsman van Hellevoetsluis ontving in 2019 schriftelijk en via de spreekuren iets minder klachten dan vorig jaar, namelijk 22 tegen 25 in 2018. Het aantal bezoekers aan het spreekuur in Hellevoetsluis is ten opzichte van 2018 toegenomen. “Hier blijft dus behoefte aan”, concludeert de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

Dit is te lezen in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2019 van de ombudsman van Hellevoetsluis. In het afgelopen jaar gingen de klachten over diverse onderwerpen.

Zo ontving de ombudsman een aantal klachten over kwesties rondom het huis en op straat. Dit varieerde van de inrichting van de openbare ruimte en overlast van bomen tot klachten over het groenonderhoud.

Daarnaast waren er ook klachten van inwoners die een beroep moesten doen op de gemeente voor hulp en ondersteuning. Voorts klopten enkele bewoners bij de ombudsman aan omdat ze een geschil hadden met de gemeente en ze er niet in slaagden tot overeenstemming te komen.

In voorgaande jaren meldden steeds meer inwoners zich rechtstreeks tot de ombudsman, zonder eerst de klacht bij de gemeente neer te hebben gelegd. In 2018 was dat in 45% van de klachten het geval. Dat percentage is in 2019 afgenomen tot 38%. “Ik ben blij om te zien dat de inwoners van Hellevoetsluis zich vaker direct tot hun gemeente wenden als ze een klacht hebben. De gemeente moet een kans krijgen er samen haar burgers uit te komen als er zich problemen voordoen”, merkt de ombudsman op.

Vanwege de coronacrisis is het spreekuur van de ombudsman in Hellevoetsluis tijdelijk opgeschort. Dit geldt ook voor Rotterdam en de andere aangesloten gemeenten. Zo helpt de ombudsman de verspreiding van het coronavirus te remmen. De ombudsman is wel telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur op telefoonnummer 010 411 16 00.

Raadpleeg voor de actuele stand van zaken www.ombudsmanhellevoetsluis.nl. Via deze website kunnen ook vragen en klachten worden ingediend.