Licht op maatwerk

Samenvatting dossier 7215

Mevrouw S. ondervindt in haar woonkamer lichthinder van een lantaarnpaal dicht bij de gevel, pal voor het raam. Mevrouw S. verneemt van CityTec dat er een mogelijkheid bestaat tot het plaatsen van een (halve)verduisteringskap en benadert hiervoor de gemeente. De gemeente stelt zich op het standpunt terughoudend te zijn met het plaatsen van verblindingskappen in verband met de verkeers- en/of sociale veiligheid en om precedentwerking te voorkomen. Aan het verzoek om een halve kap te plaatsen kan de gemeente evenmin voldoen omdat een dergelijke kap niet bestaat.

De ombudsman vraagt CityTec om uitsluitsel te geven over het al dan niet bestaan van (halve)verduisteringskappen voor dit type armatuur en of er andere mogelijkheden zijn om iets aan de lichthinder te doen. CityTec geeft aan dat het door recente ontwikkelingen mogelijk is geworden om dit type armatuur aan te passen met een ‘afschermmodule-strip’, zodat enigszins het licht gericht kan worden. De gemeente en mevrouw S. zijn in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen en op deze nieuwe informatie te reageren.

Uit de reactie van de gemeente en van mevrouw S. concludeert de ombudsman dat er momenteel geen oplossing is voor de klacht van mevrouw S. De ombudsman oordeelt dat de klacht van mevrouw S. gegrond is omdat het niet redelijk is om haar met de hinder die zij van de lantaarnpaal ondervindt te laten zitten. De gemeente had in dit geval maatwerk moeten leveren. De gemeente heeft in strijd met de behoorlijkheidsnormen maatwerk en redelijkheid gehandeld.

De ombudsman beveelt de gemeente aan om op kosten van de gemeente een ‘afschermmodule-strip’ op de lantaarnpaal voor de woning van mevrouw S. te plaatsen. En ook om deze maatregel in overleg met mevrouw S. bij het overgaan naar de zomertijd op 29 maart 2020 te evalueren.