Leven van kwetsbare kinderen staat stil door gebrek aan jeugdhulp en passend onderwijs

Dit concludeert gemeentelijke kinderombudsman Stans Goudsmit naar aanleiding van het vandaag verschenen jaarverslag over 2019.

”Telkens weer word ik geconfronteerd met situaties die mij zorgen baren. Jonge mensen, die niet verder geholpen worden en voor wie het leven soms maandenlang stilstaat. Terwijl ze vol zouden moeten kunnen meedoen, zoals elk ander kind.”.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. “De afgelopen jaren is er veel aandacht voor deze onderwerpen geweest. Ondanks de politieke en maatschappelijke ophef zie ik in mijn praktijk te weinig verbetering”, zegt Goudsmit.

“Je wilt hoe dan ook voorkomen dat kinderen in de wachtstand terecht komen. Als ik zie tegen welke problemen onze klagers aanlopen, dan verwacht ik meer effectieve oplossingen van gemeenten. Die actieve, oplossingsgerichte houding ontbreekt nog te vaak”.

De gemeentelijke kinderombudsman controleert of de rechten van kinderen worden gewaarborgd.

Stans Goudsmit behandelt klachten over de gemeenten Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen.
Omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, behandelt de kinderombudsman ook klachten over instellingen die de jeugdhulp uitvoeren.

In 2019 ontving de kinderombudsman in totaal 345 vragen en klachten. In 2018 en 2017 waren dat er respectievelijk 315 en 241. “Geen grote aantallen, maar het is het topje van de ijsberg”, licht Goudsmit toe. “Het leed blijft vaak achter de voordeur. Daarom ben ik veel op pad om te vertellen over mijn werk. Ook wil ik laten zien dat klagen hélpt”.

“Om een beeld te geven van de klachten plaats ik elke maand een voorbeeld op mijn website” aldus Goudsmit. “Die verhalen moeten verteld worden. Ook geeft het een goed beeld wat ik als kinderombudsman voor kinderen kan betekenen”.