Leuk!!! Een speelplaats

(samenvatting dossier 2650*) De heer J. woont aan de Rilland Bathstraat. De straat bestaat uit 2 tegen over elkaar gelegen huizenrijen met daartussen een groenstrook met aan beide zijden een voetpad langs de voordeuren. Vanuit zijn huis heeft de heer J. direct zicht op de groenstrook bij hem voor de deur die op ruim een meter van zijn voordeur begint. In de groenstrook is een speelplek gemaakt. De groenstrook en de speelplek worden gebruikt om te spelen en te voetballen. Bromfietsers en fietsers rijden over de stoepen en oudere kinderen gebruiken de speeltoestellen als hangplek. Daardoor ervaart de heer J. van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat geluidsoverlast. De heer J. wil dat de gemeente de speelplek verwijdert en de groenstrook anders inricht.

De ombudsman ontvangt meer klachten van bewoners uit deze wijk. Bewoners aan de Ellewoutsdijkstraat zitten in dezelfde situatie. De familie G. en de heer W. en mevrouw J. worden ook gek van de voetballende jeugd bij hen voor de deur. De heer J. en andere klagers hebben schade aan hun woning.

De ombudsman besluit ter plaatse te gaan kijken om te zien of er een oplossing mogelijk is. Tijdens dat bezoek blijkt dat niet alle bewoners overlast ervaren. Ook wordt duidelijk dat de bewoners allerlei ideeën hebben om de speelplekken zo aan te passen dat de overlast verminderd wordt. De gemeente ziet daar echter niets in. Daarop stelt de ombudsman vast dat het niet mogelijk is tussen de bewoners en de gemeente te bemiddelen en besluit hij een onderzoek naar de klacht in te stellen.

Op basis van de resultaten van zijn onderzoek concludeert de ombudsman dat de gemeente ervoor had moeten zorgen dat de bewoners betere informatie hadden over de inrichting van groenstroken voordat zij hun huis kochten. Daarnaast moet de gemeente beter luisteren naar de klachten van de bewoners. De ombudsman vindt het aannemelijk dat de bewoners last hebben van het gebruik van de groenstrook en het is niet redelijk om deze bewoners met die overlast op te zadelen en er niks tegen te doen.

De ombudsman doet daarom een aanbeveling:

“Overweeg een (grondige) herinrichting, waarbij de volgende doelen worden bereikt:

  • het voetballen tussen de huizenrijen wordt onmogelijk gemaakt,
  • de voortdurende (geluids-)overlast en vernielingen worden gestopt, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat geluid weerkaatst tussen 2 huizenrijen en de overlast ook plaatsvindt buiten de tijd van 15.00 tot 17.00 uur op weekdagen,
  • beperking van mogelijke schade aan woningen.”

De gemeente laat weten dat zij het niet eens is met het oordeel van de ombudsman en de aanbeveling niet zal overnemen.

De ombudsman vindt dat in het kader van behoorlijkheid de gemeente bij overlastklachten het uitgangspunt zou moeten huldigen ‘wat kan de gemeente wel doen’. Dit is vooral nodig omdat bewoners het zelf niet in hun macht hebben om een eind aan de overlast te maken. Daarom betreurt de ombudsman de reactie van de gemeente.

*2016.900/2650, 2016.849/2698, 2016.1128/2636, 161