Let op: uw Vervoer op Maatpas verloopt!

(samenvatting dossier 2015.1331)

Mevrouw K. verblijft in een verpleeghuis van Aafje. Zij is afhankelijk van een rolstoel en maakt gebruik van Vervoer op Maat.

Op een dag moet mevrouw K. naar een uitvaart. Dan komt zij er achter dat haar Vervoer op Maatpas enkele dagen daarvoor is verlopen. Om toch naar de uitvaart te kunnen neemt ze een taxi die haar € 60,- kost. Ze vraagt direct een nieuwe Vervoer op Maatpas aan en vraagt de gemeente haar taxikosten te vergoeden, omdat ze vindt dat de gemeente haar had moeten waarschuwen.

De ombudsman vindt dat de gemeente er veel te lang over doet voordat mevrouw K. een nieuwe Vervoer op Maatpas ontvangt. Mevrouw K. had strikt genomen kunnen weten dat de Vervoer op Maatpas zou verlopen. In de brief waarbij de gemeente haar de Vervoer op Maatpas jaren daarvoor toestuurde stond duidelijk een einddatum vermeld. Op de pas zelf staat geen einddatum vermeld.

De ombudsman vindt dat de gemeente met mevrouw K. in gesprek moet gaan over een tegemoetkoming voor de periode dat ze niet kon beschikken over de Vervoer op Maatpas. Belangrijker vindt de ombudsman dat houders van een Vervoer op Maat pas niet worden geïnformeerd over het verlopen daarvan. Mevrouw K. heeft een pas die 5 jaar geldig is. De gemeente moet er rekening mee houden dat het vaak om ouderen gaat en mensen met een beperking. Het is wel heel veel gevraagd om dan die einddatum in de gaten te houden. En trouwens, bij een paspoort of rijbewijs stuurt de gemeente wel een herinnering.

De ombudsman doet hiervoor een aanbeveling aan de gemeente. Daarnaast oordeelt de ombudsman dat de afhandeling van de aanvraag voor een nieuwe pas 6 weken te lang heeft geduurd. Hier heeft mevrouw K. nadeel van ondervonden. Zij heeft bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek moeten uitstellen. De ombudsman vindt daarom een vorm van tegemoetkoming wel passend.

De gemeente laat weten nog na te denken over het sturen van herinneringen, maar stuurt mevrouw K. wel alvast een bos bloemen en een excuusbrief. De ombudsman zal de gemeente vragen hem op de hoogte te houden en neemt met instemming kennis van de bos bloemen en de excuusbrief.