Kwijtschelding afvalstoffenheffing

De gemeente vraagt aan de inwoners een vergoeding voor het ophalen en verwerken van afval: de aanslag afvalstoffenheffing. Deze aanslag wordt een keer per jaar verstuurd.

Als u weinig te besteden heeft, kunt u de gemeente vragen om kwijtschelding van de aanslag afvalstoffenheffing. Op grond van de wet komt u in aanmerking voor kwijtschelding als u geen betalingscapaciteit (dat wil zeggen: wat er van uw inkomen per jaar over blijft als u bepaalde vaste lasten heeft betaald) en geen vermogen heeft.

Wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen, dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de gemeente. Als ook dit beroepschrift ongegrond wordt verklaard, is de juridische procedure afgesloten. Het is dus niet mogelijk om naar de rechter te gaan.

Wel kunt u vervolgens nog een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman. De gemeente Rotterdam geeft dit ook aan in de beslissing op het beroepschrift. De gemeentelijke ombudsman zal vervolgens bekijken of de geldende regels juist zijn toegepast.

Gelukkig weten veel mensen de gemeentelijke ombudsman te vinden. Na binnenkomst van de klacht bekijkt de ombudsman eerst of er voldoende informatie aanwezig is om de klacht te beoordelen. Vooral de specificatie van vermogen en betalingscapaciteit en de beslissing op het beroepschrift zijn van belang. Is deze informatie er niet, dan zal de ombudsman deze bij u opvragen. De gemeentelijke ombudsman kan namelijk niet in de systemen van de gemeente kijken.

De gemeentelijke ombudsman constateert vaak dat de gemeente de regels juist heeft toegepast. Het gaat echter ook wel eens mis. Zo komt het voor dat er in plaats van een maandinkomen een jaarinkomen wordt opgegeven in het kwijtscheldingsverzoek en dat daarom de betalingscapaciteit te hoog uitvalt. De ombudsman kan de gemeente vragen dat te corrigeren.

Ook komt het voor dat de gemeente een brief stuurt dat het beroepschrift ongegrond wordt verklaard omdat er onvoldoende informatie aangeleverd is, maar dat u stelt dat de informatie wel is opgestuurd. Dit is vaak zo bij bankafschriften. Deze worden vaak opgestuurd zonder vermelding van het saldo. Dit is voor de gemeente niet voldoende. De ombudsman kan dan samen met u kijken welke informatie nog nodig is.