Koopman mag noten blijven verkopen

Koopman K. dient een klacht in bij de ombudsman omdat hij het er niet mee eens is dat hij geen noten meer mag verkopen op de markt.
Hij staat in Rotterdam op 4 markten met het assortiment ‘Buitenlandse Levensmiddelen’. Op één markt mag hij geen noten meer verkopen omdat die niet binnen zijn assortiment zouden horen.  Hij heeft van de gemeente Rotterdam een waarschuwing gekregen: als hij toch noten verkoopt, wordt aan hem een sanctie opgelegd. Hij is dan in overtreding.

De koopman maakt bezwaar want hij snapt het niet: op drie markten staat hij met noten en daar mag het wel en op één markt mag het niet.
De gemeente reageert niet inhoudelijk op zijn brief en hij vraagt de gemeentelijke ombudsman wat die ervan vindt.

De ombudsman neemt de klacht in behandeling. Naar aanleiding van de klacht vraagt de ombudsman de gemeente Rotterdam, afdeling Stedelijke Inzet, om uitleg. De ombudsman wil graag weten welke markten gebrancheerd zijn, welke gesaneerd zijn en wat het verschil is. Het allerbelangrijkste wat de ombudsman wil weten is welke levensmiddelen er wel en welke er niet onder ‘buitenlandse levensmiddelen’ begrepen worden.

De gemeente Rotterdam, Afdeling Stedelijke Inzet laat weten het verschil tussen de markten en het toegestane assortiment niet goed te kunnen verklaren. Zij kunnen geen duidelijkheid geven op de gestelde vragen van de ombudsman. De gemeente heeft daarom de koopman uitgenodigd voor een gesprek. De ombudsman is bij dit gesprek aanwezig.

Uit het gesprek is gebleken dat de gemeente nogmaals gekeken heeft naar de inschrijving van koopman K. Hij staat ingeschreven met de artikelomschrijving ‘buitenlandse levensmiddelen’ op de drie grote markten in Rotterdam. Op alle markten staat de koopman met noten. In eerste instantie meende de marktmeester Prins Alexander Polder dat noten niet onder de branche ‘buitenlandse levensmiddelen’ vallen. Nadat de gemeente dit naar aanleiding van de brief van de ombudsman onderzocht heeft, kan de gemeente niet anders dan vaststellen dat het verkopen van noten niet uitgesloten kan worden van ‘buitenlandse levensmiddelen’.

Geconcludeerd kan worden dat de koopman vanaf die dag weer noten mag verkopen.
Koopman K, kan zijn werkzaamheden  en de verkoop van noten per direct op alle markten voorzetten. De gemeente Rotterdam trekt de waarschuwing in.