Kleuter krijgt mailing IZA Cura

Rotterdammers met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen kunnen een collectieve verzekering bij zorgverzekeraar IZA Cura afsluiten: het IZA Cura Rotterdampakket, of Rotterdampakket.

De zoon van de heer R. is 4 jaar oud. De gemeente stuurt ook hem in 2014 brieven met informatie over het Rotterdampakket. Het jongetje krijgt deze brieven omdat de gemeente, in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), over zijn gegevens beschikt.

Zijn vader is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de gemeente onterecht en ongevraagd adresgegevens, die zij in het kader van haar wettelijke taak verzamelt, voor niet relevante mailings gebruikt.

De gemeente erkent dat zij de zoon van de heer R. geen brieven had mogen sturen en biedt hiervoor excuses aan. De gemeente voert aan dat de mailing met informatie over het Rotterdampakket voor veel mensen wel relevant is. Daarom stuurt de gemeente de brieven aan alle Rotterdammers die mogelijk baat hebben bij het afsluiten van de collectieve verzekering en waarvan de contactgegevens bij de gemeente bekend zijn. De mensen die een beroep doen op de Wmo kunnen aanzienlijke zorgkosten hebben en zo geld besparen.

De ombudsman vindt dat de gemeente niet alle mensen die een vergoeding op grond van de Wmo ontvangen, de brieven over het Rotterdampakket had mogen sturen. De gemeente had kunnen weten welke mensen voor het Rotterdampakket in aanmerking komen. Minderjarigen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. De klacht van de heer R. is gegrond. De ombudsman beveelt de gemeente aan om extra selectiecriteria toe te passen zodat alleen de Rotterdammers met een Wmo-vergoeding waarvan de gemeente weet of kan weten dat zij een inkomen minder dan 130% van het minimumloon hebben, de mailing over het Rotterdampakket ontvangen. De gemeente moet meer maatwerk leveren.

Op 29 september 2015 neemt de gemeente de aanbeveling van de ombudsman over en past de selectie aan. Desondanks gaat het eind november 2015 weer fout: de zoon van de heer R. krijgt een brief over het Rotterdampakket van de gemeente. In reactie hierop belooft de gemeente nu echt beterschap. Wordt vervolgd…

Voor de volledige, geanonimiseerde tekst van het rapport klik hier.