Klem met een buitenlands kenteken

(samenvatting dossier 3722) Mevrouw S. woont in België en heeft een auto met Belgisch kenteken. Voor haar werk komt zij regelmatig in Rotterdam. Op 14 juli 2016 komt mevrouw S. bij haar auto en treft zij een wielklem aan. Volgens de gemeente is dat omdat zij  een aantal aan haar opgelegde parkeerboetes niet zou hebben betaald. Ter plekke rekent zij een bedrag van  € 849,38 aan openstaande boetes af en een bedrag van € 100,00 voor het verwijderen van de wielklem.

Mevrouw S. vraagt de ombudsman een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Volgens haar heeft ze nooit een kennisgeving achter de ruitenwisser van haar auto aangetroffen of thuis een naheffingsaanslag thuis ontvangen.

In de Gemeentewet is bepaald dat de bekendmaking van een naheffingsaanslag parkeerbelasting geschiedt door uitreiking of toezending aan de belanghebbende. De gemeente erkent dat EPC plc (het bedrijf dat de naheffingsaanslagen aan buitenlandse kentekenhouders int en bezwaren daartegen voor de gemeente Rotterdam afhandelt) in de periode dat mevrouw S. de parkeerboetes kreeg opgelegd, niet in staat was om de duplicaat naheffingsaanslagen parkeerbelasting aan het huisadres van kentekenhouders in België toe te sturen. De gemeente stelt echter dat zij wel kennisgevingen achter de ruitenwisser van de auto van mevrouw S. heeft achtergelaten. Dat deed de gemeente in die tijd bij alle auto’s met een buitenlands kenteken.

De ombudsman vindt dat iedereen die in een grote stad als Rotterdam parkeert, ervan uit mag gaan dat er parkeerbelasting verschuldigd is. Dat is in alle grote steden in Europa het geval. Een algemene kennisgeving zonder bedrag, tijd, plaats etc. is echter niet de juiste wijze van bekendmaken. Bovendien had de gemeente bij de gekozen werkwijze veel meer informatie op de algemene kennisgeving moeten vermelden dan zij had gedaan. De gemeente heeft in strijd met de behoorlijkheidsvereisten Fair Play, Transparantie en Actieve Informatieverstrekking gehandeld.

Aan zijn oordeel verbindt de ombudsman de aanbeveling om mevrouw S. de kosten van de wielklem terug te betalen en alle naheffingsaanslagen parkeerbelasting alsnog aan haar toe te sturen. De gemeente komt aan deze aanbeveling tegemoet.

Tijdens het onderzoek van de ombudsman besluit de gemeente weer ‘gewone’ papieren naheffingsaanslagen achter de voorruit van auto’s met een buitenlandskenteken achter te laten. Op die naheffingsaanslag vermeldt de gemeente in 4 talen hoe de kentekenhouder de naheffingsaanslag kan betalen. Dat kan inmiddels ook per overboeking en is niet meer alleen mogelijk bij loketten van Belastingen. 14010 is vanuit het buitenland niet bereikbaar. De gemeente zegt de ombudsman toe om bij de informatie op de naheffingsaanslag aanvullend het buitenlandse telefoonnummer van de gemeente op te vermelden.

De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van de reactie van de gemeente.