Klachten van stichting ‘BLICK op onderwijs’ over optreden van gemeente Capelle aan den IJssel bij sluiting obs Catamaran grotendeels terecht

In het al geruime tijd slepende conflict tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de stichting ‘BLICK op onderwijs’ over de sluiting van de openbare basisschool aan de Hermitage heeft de gemeente fouten gemaakt. Klachten van de stichting over de gemeente zijn grotendeels terecht, is het oordeel van de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

Maar ook de stichting zelf gaat niet vrijuit: de slechte onderlinge communicatie valt beide partijen aan te rekenen.

In een vandaag verschenen onderzoeksrapport stelt de ombudsman de stichting op 3 van de 4 punten in het gelijk.

In december 2016 deelde BLICK de gemeente mee dat de dependance van obs De Catamaran aan de Hermitage in de wijk Schollevaar na het lopende schooljaar zou sluiten.

De ombudsman begrijpt de pogingen van de gemeente om de basisschool open te houden. Ook voor het besluit van de gemeente om een kort geding tegen de stichting aan te spannen kan op begrip van de ombudsman rekenen.
De ombudsman heeft er echter geen goed woord voor over dat de gemeente de bestuurder van de stichting persoonlijk heeft gedagvaard. Zwaneveld: “Aanvankelijk was er van beide kanten bereidheid om constructief over een doorstart van de school te praten. Door op de persoon te spelen is de kwestie geëscaleerd”.

De klacht dat de gemeente in juni 2017 de verkeerde versie van een gezamenlijk persbericht heeft verstuurd, wijst de ombudsman van de hand. “Het bewuste persbericht is op transparante wijze tot stand gekomen en vastgesteld. Het feit dat de redactie van de lokale krant het persbericht op een voor de stichting onbevredigende manier heeft weergegeven, valt de gemeente niet aan te rekenen”, zegt Zwaneveld.

De beslissing van het college in december 2017 om een onafhankelijk extern onderzoek in te stellen naar het functioneren van de stichting heeft de verstandhouding naar het oordeel van de ombudsman verder onder druk gezet. Zwaneveld: “Dat besluit was overbodig en voorbarig. Een goede motivatie ontbrak, evenals duidelijkheid over de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen”.

De klacht over de wijze van communiceren van de gemeente met de stichting en over de stichting met derden –onder anderen met de media- is volgens de ombudsman ook terecht. “Maar”, zo voegt Zwaneveld eraan toe, “de communicatie verliep over en weer vaak stroef. Ook de stichting was niet altijd bereid een gesprek met de gemeente aan te gaan. Ik zie een terugkerend patroon, waarbij de partijen steeds toenadering zoeken en elkaar vervolgens het leven zuur maken als er geen overeenstemming wordt bereikt. Dat heeft er van beide kanten toe geleid dat de zaak uit de hand is gelopen”.

Tot slot roept de ombudsman zowel gemeente als stichting op om in het belang van de kinderen in de toekomst op constructieve wijze het gesprek met elkaar te voeren en ook te blijven voeren.

————-

Ten tijde van het onderzoek voerde de Rekenkamer Capelle aan den IJssel een onderzoek uit naar verbonden stichtingen (waaronder de stichting BLICK). De rekenkamer en de ombudsman hebben elkaar geïnformeerd over de planning en de voortgang van beide onderzoeken. Voor het onderzoek van de Rekenkamer klik hier.