Klachten van ondernemer over gemeente Spijkenisse (Nissewaard) na gedwongen vertrek

(samenvatting dossier 2013.934)

De heer D. wil een eigen bedrijf starten en vraagt hiervoor een lening aan bij de (voormalige) gemeente Spijkenisse. Om de aanvraag van de heer D. te kunnen beoordelen vraagt de gemeente advies aan het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De gemeente besluit daarna op grond van het IMK-advies, de heer D. een Bbz-lening en een Bbz-uitkering te verstrekken (Bbz = Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

De heer D. start zijn bedrijf in de (voormalige) gemeente Bernisse bij een boerderij. Het bestemmingsplan laat op die plaats geen bedrijf als dat van de heer D. toe. De gemeente Bernisse schrijft hem daarover aan en na 3 jaar moet de heer D. noodgedwongen met zijn bedrijf stoppen.

De ombudsman vindt dat de gemeente het besluit om de lening te verstrekken onvoldoende heeft voorbereid. Uit het advies van het IMK was niet op te maken op welke locatie de heer D. zijn bedrijf zou starten. De ombudsman vindt dat dit belangrijke informatie was die bij het besluit van de gemeente betrokken had moeten worden. De heer D. vindt dat het de schuld van het IMK en de gemeente is dat hij zijn bedrijf op een verkeerde locatie is gestart. Dat vindt de ombudsman niet. Een ondernemer heeft een eigen onderzoeksplicht. Hij moet zelf onderzoeken of zijn bedrijf volgens het bestemmingsplan op een bepaalde locatie is toegestaan. Er is ook geen rechtstreeks verband tussen de tekortkomingen aan de kant van de gemeente en het feit dat de heer D. zijn bedrijf moest stoppen.

Nadat duidelijk werd dat de heer D. weg moest uit Bernisse heeft de wethouder van de gemeente Spijkenisse actief contact gezocht met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Bernisse om te bezien of er mogelijke oplossing was. Daarnaast heeft de gemeente Spijkenisse de termijn van de Bbz-uitkering van de heer D. verlengd en de startdatum voor het terugbetalen van de Bbz-lening opgeschoven. De ombudsman vindt dat de gemeente voldoende heeft geprobeerd een oplossing voor de heer D. te vinden. De gemeente heeft op dit punt gehandeld in overeenstemming met het behoorlijkheidsvereiste Maatwerk.

De gemeente Spijkenisse is ook op zoek gegaan naar een andere locatie voor het bedrijf van de heer D. De ombudsman vindt − ondanks de inspanningen van de gemeente − dat de gemeente te weinig heeft gedaan aan verwachtingenmanagement. Zelfs als er een andere locatie was gevonden, dan was overduidelijk dat er geen geld was voor de verhuiskosten. Het handelen van de gemeente wekte verwachtingen op bij de heer D. die niet realistisch waren. De gemeente heeft de heer D. op dit punt onvoldoende informatie gegeven en in strijd met het behoorlijkheidsvereiste Goede informatieverstrekking gehandeld.