Klacht over (niet) ophalen huisafval

Mevrouw M. bewoont samen met nog enkele andere bewoners een hofje. Omdat er in dit hofje zo weinig mensen wonen heeft de Roteb hier geen permanente vuilcontainer geplaatst. De dichtstbijzijnde vuilcontainer staat twee straten verderop. Deze afstand is voor mevrouw M., die slecht ter been is, niet te belopen. Om deze reden spreekt mevrouw M. in 2007 met het cluster Stadsbeheer af dat zij haar huisafval op dinsdag en vrijdag kan aanbieden door dit in zakken tegenover huisnummer 15 te plaatsen. Ondanks deze afspraak wordt haar huisvuil regelmatig niet meegenomen. Ook wordt mevrouw M. meermaals door medewerkers van Toezicht en Handhaving bekeurd omdat zij haar huisvuil niet op de juiste wijze heeft aangeboden. Voor een van deze bekeuringen heeft mevrouw M. inmiddels een dwangbevel ontvangen. Mevrouw M. beklaagt zich bij Stadsbeheer over het niet naleven van de in 2007 gemaakte afspraak. Ook bezoekt zij het spreekuur van de verantwoordelijke wethouder. Desondanks blijft het om de zoveel tijd mis gaan. Uiteindelijk verwijst een medewerker van de juridische dienst van de gemeente – die het zoveelste bezwaarschrift van mevrouw M. tegen weer een bekeuring moet behandelen – mevrouw M. naar de ombudsman. Die stelt een onderzoek in en legt de klacht van mevrouw M. voor aan de directeur van het cluster Stadsbeheer. Tevens maakt de ombudsman met de directeur Belastingen de afspraak dat de incasso van de openstaande bekeuring(en) wordt opgeschort. Naar aanleiding van de brief van de ombudsman vindt er overleg plaats tussen mevrouw M. en het cluster Stadsbeheer. Er wordt een oplossing gevonden in de vorm van het plaatsen van een minibeugelcontainer ter hoogte van huisnummer 15. Mevrouw M. is hier tevreden mee. Op aandringen van de ombudsman verzoekt het cluster Stadsbeheer de dienst Belastingen om de nog openstaande bekeuring(en) te vernietigen. Dit verzoek wordt al snel door Belastingen ingewilligd.

Soms lukt het een burger niet om zelf zijn weg te vinden in de gemeentelijke bureaucratie. Dan kan de tussenkomst van de ombudsman uitkomst bieden. De ombudsman is blij dat hij in dit geval het beslissende zetje tot het vinden van een passende oplossing heeft kunnen geven.