Klacht over ‘gratis’ rioolaansluiting in Crooswijk

(samenvatting dossier 2016.806/2759) De gemeente maakt vanaf 2000 plannen voor Nieuw Crooswijk. Daartoe wordt in 2005 een masterplan vastgesteld. Volgens dat plan bestaat Crooswijk onder andere uit de buurten Schutterskwartier en Paradijshof. De Y-laan vormt de grens tussen deze buurten. De noordzijde hoort bij Paradijshof en de zuidzijde bij het Schutterskwartier. De gemeente heeft grote plannen voor het Schutterskwartier. Volgens het masterplan uit 2005 komt de buurt Schutterskwartier (inclusief de zuidzijde van de Y-laan) voor sloop in aanmerking. De noordzijde van de Y-laan blijft staan.

In 2013 besluit de gemeente af te stappen van het idee om de ‘hele stedenbouwkundige structuur van het Schutterskwartier te wijzigen’. Slopen is niet meer het uitgangspunt maar is afhankelijk van de kwaliteit van het pand en zijn fundering.

Inmiddels is de kwaliteit van de woningen in het Schutterskwartier sterk achteruit gegaan. De gemeente besluit daarom om de huisaansluitingen op het te vernieuwen gemeenteriool van de 27 particuliere woningeigenaars in het Schutterskwartier kosteloos te vernieuwen. Daarnaast kunnen de woningeigenaars subsidie voor woningverbetering krijgen. De gemeente ziet daartoe aanleiding omdat voor deze woningeigenaars lang onzeker is geweest wat er met hun woning zou gebeuren.

De heer en mevrouw X. wonen sinds 1990 aan de Y-laan (noordzijde). Ook aan de Y-laan wordt het riool vernieuwd. De heer en mevrouw X. krijgen het advies om hun huisaansluiting op het nieuwe gemeenteriool ook te vernieuwen. Zij vragen de gemeente daarvoor een tegemoetkoming in de kosten. De gemeente weigert dit omdat hun woning niet in het Schutterskwartier staat en dus niet in het subsidie-aanwijzingsbesluit genoemd is.

De heer en mevrouw X. zijn het hier niet mee eens. Ook zij hebben last ondervonden van de herstructureringsplannen. De buurten Schutterskwartier en Paradijshof zijn volgens hen verzinsels van de gemeente om de tegemoetkomingsregeling voor de rioolaansluitingen willekeurig te beperken. En er zouden ook woningen in het Schutterskwartier blijven staan die toch subsidie krijgen. Als zij erachter komen dat een aantal van hun directe buren wel een gratis rioolaansluiting heeft gekregen, dienen ze een klacht in tegen de gemeente omdat deze gelijke gevallen ongelijk behandelt.

De ombudsman concludeert dat de gemeente niet altijd even duidelijk is geweest over de benaming van de buurten in Nieuw Crooswijk. Desondanks had het voor de heer en mevrouw X. van begin af aan duidelijk kunnen zijn dat hun woning niet gesloopt zou worden. Bovendien wordt hun huis niet in het aanwijzingsbesluit genoemd. Tijdens het onderzoek van de ombudsman blijkt dat de aannemer een foutje heeft gemaakt en de gemeente niet voor de rioolaansluitingen van de buren heeft betaald. De ombudsman vindt daarom dat de klacht ongegrond is en de gemeente haar besluit voldoende gemotiveerd heeft.