Klacht gegrond ondanks de extra mijl van de gemeente Vlaardingen

(rapport 2014.954)

Vlaardingen, 2 juli 2015

De heer P. heeft de Oekraïense nationaliteit en verblijft sinds 2010 in de gemeente Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen heeft in 2011 bepaald dat hij voor 13 juli 2014 het inburgeringsexamen moet halen en dan in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten. De heer P. haalt op tijd zijn inburgeringsdiploma. Dezelfde dag, of die erna, heeft hij naar *DUO gebeld. DUO zegt dat hij te laat zijn examen heeft behaald en daarom niet in aanmerking komt voor een vergoeding

De heer P. klaagt dat de gemeente hem verkeerde informatie heeft gegeven. Het hoofd van de afdeling schrijft aan de heer P: “Ik begrijp dat u teleurgesteld bent dat DUO uw aanvraag .. heeft afgewezen. Voor de Wet inburgering heeft u het inburgeringsexamen tijdig behaald, echter voor de vergoedingsregels die DUO hanteert niet. Als gemeente kunnen wij geen invloed uitoefenen op de toepassing van de vergoedingsregels van DUO”.

De ombudsman doet onderzoek en ontdekt diverse brieven van de gemeente aan de heer P. die verwarring scheppen tussen de datum van DUO om voor vergoeding in aanmerking te komen en de datum van de gemeente waarop het inburgeringsexamen moet zijn gehaald. De kans op verwarring is voor heer P. nog wat groter, omdat Nederlands niet zijn moedertaal is.

De ombudsman ziet ook dat de gemeente Vlaardingen erg haar best heeft gedaan om de heer P. te herinneren aan de examendata. De ombudsman schrijft in zijn rapport: “De gemeente Vlaardingen heeft, ondanks het feit dat zij duidelijk ‘de extra mijl is gegaan’, de heer P. op een niet eenduidige wijze geïnformeerd waardoor dit misverstand heeft kunnen ontstaan. Daarmee is toch onvoldoende invulling gegeven aan het behoorlijkheidsvereiste van een goede informatieverstrekking.” De klacht is gegrond. De ombudsman doet de aanbeveling aan de gemeente om opnieuw te bezien of zij de heer P. zou moeten compenseren. De ombudsman hoort met instemming dat de heer P. alsnog een passende vergoeding ontvangt van de gemeente Vlaardingen.

 

*DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.