Kinderrechtenlessen

Kinderrechten zitten overal! Thuis, op school en op straat. Een kind ziet ze pas, als hij/zij ze kent. En als een kind zijn rechten kent, kan hij/zij beter voor zichzelf opkomen. Bijvoorbeeld als een kind gepest wordt op school. Als een kind mee wil praten over belangrijke beslissingen in zijn leven. Of als een kind vervelende reacties krijgt op posts op Instagram.

Kennis over kinderrechten maakt deel uit van het verplichte burgerschapsonderwijs op de basisschool. Als gemeentelijke kinderombudsman maakte ik een aantal lessen over kinderrechten. Over Nederlandse situaties. Om zo wat terug te doen voor de leraren die in Corona-tijd zo hard gewerkt hebben om al hun kinderen les te geven. En natuurlijk als cadeau voor al die leerlingen die zo hun best doen en deden om thuis hun schoolwerk te maken. Ook al is dat niet altijd makkelijk.

De lessen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van de basisschool. Ze kunnen online of offline getoond worden op het digibord. De volgende vijf lessen zijn nu beschikbaar:

Les 1: Wat zijn kinderrechten en wie is de gemeentelijke kinderombudsman eigenlijk? De kinderen gaan op kinderrechtenjacht.

Les 2: kinderrechten kunnen met elkaar botsen. Hoe bepaal je wel kinderrecht voorgaat? Kinderen leren hierin een afweging te maken.  Ook stellen ze zelf een kinderrechtenverdrag op voor een nieuw land.

Les 3: Ieder kind heeft het recht om te participeren. Wat betekent dat moeilijke woord en hoe doe je dat, participeren? De kinderen schrijven samen een brief aan hun burgermeester.

Les 4: deze les gaat over privacy. Kinderen vinden veel minder privé dan de wet bepaalt. Welke gevaren schuilen er in het opgeven van je privacy op internet? Kinderen onderzoeken die gevaren en krijgen tips om die gevaren te beperken.

Les 5: de les “Wat wil je later worden?” gaat op de invloed van kinderrechten op later. Kinderen denken na wat ze op school willen leren voor later.

Zijn er onderwerpen die je graag in een volgende les ziet terugkomen? Laat het me weten via: info@orr.nl