Kinderombudsman Rotterdam 1 januari van start

(Persbericht 22 december 2014)

De Rotterdamse gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld wordt met ingang van het nieuwe jaar ook gemeentelijke Kinderombudsman.

Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die een eigen gemeentelijke Kinderombudsman heeft ingesteld.  Vanaf 1 januari 2015 zijn de  gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan jongeren. De Rotterdamse gemeenteraad vindt het belangrijk dat er een gemeentelijke Kinderombudsman is, naast de landelijke Kinderombudsman.

“Ik vind het een eer om ook Kinderombudsman te worden”, zegt Anne Mieke Zwaneveld. “Wij zijn er klaar voor. Mijn medewerkers en ik volgen de ontwikkelingen op de voet. Waar nodig zullen we actie ondernemen om te zorgen dat de gemeente en andere organisaties de rechten van kinderen respecteren en naleven.”

Voor iedereen

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp in Rotterdam kan bij de gemeentelijke Kinderombudsman terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals. Zwaneveld: ”We gaan uit van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin is vastgelegd wat de rechten zijn van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het belang van het kind staat voorop in dit verdrag. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het recht op onderwijs, het recht op veiligheid en er moet voor jongeren een voldoende levensstandaard zijn”.

Samenwerking nationale Kinderombudsman

De Kinderombudsman Rotterdam werkt nauw samen met de nationale Kinderombudsman Marc Dullaert. Zwaneveld: “We hebben goede werkafspraken gemaakt. We kijken wie per situatie wie wat zal doen.”

Bereikbaarheid

Vanaf 1 januari 2015 kunnen bezoekers op de website www.kinderombudsmanrotterdam.nl  informatie vinden over het werk van de Kinderombudsman Rotterdam. Via het formulier op deze website kan een klacht worden ingediend.

Ook is de Kinderombudsman Rotterdam bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 2345 111.

Mensen kunnen ook een brief sturen naar het kantooradres van de kinderombudsman:

Minervahuis I, 4e etage, Meent 106, 3011 JR Rotterdam.

Met ingang van 7 januari 2015 houdt de Kinderombudsman Rotterdam elke woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur inloopspreekuur op het adres Minervahuis I, 4e etage, Meent 106, 3011 JR Rotterdam. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden.