Recht op onderwijs

Het recht van alle kinderen op onderwijs. Daarover gaat het artikel van kinderombudsman Stans Goudssmit in de Rotterdamse kinderkrant Jong010 van november 2018.

Alle kinderen hebben rechten. De rechten van kinderen zijn opgeschreven in het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten zijn afspraken over hoe iedereen met kinderen moet omgaan.

Eén van de rechten is dat ieder kind tot 18 jaar recht heeft op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. Ieder kind verdient dezelfde kansen om te leren.

“Goed onderwijs is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Je kunt later bijvoorbeeld een baan vinden als je goed leert. Je leert op school ook belangrijke sociale dingen, bijvoorbeeld dat je niemand mag discrimineren en hoe je vriendschappen opbouwt”, legt Stans uit. “Ik probeer ervoor te zorgen dat ieder kind naar een school kan die bij hem of haar past.”

Alycia (11) en Davide (12) vertellen wat de kinderombudsman zou kunnen doen voor kinderen die niet naar school kunnen.

Wil je ook de rest van de Rotterdamse kinderkrant lezen? Klik dan hier.