Kijken waar niet gekeken mag worden

Samenvatting dossier 9241

De heer B. heeft een juridische adviespraktijk. In mei 2019 vraag de heer X. hem advies. De gemeente stuurde de heer X. een factuur met een naheffing omdat hij te weinig parkeergeld zou hebben betaald in een parkeergarage van de gemeente Rotterdam. Op de factuur staat naast de naam van de heer X., zijn adres en woonplaats ook zijn Burgerservicenummer (hierna: Bsn). De heer B. wil weten hoe de gemeente aan deze gegevens komt. Hij dient daarom bij de gemeente een verzoek om informatie in. De heer B. wil weten welke systemen zijn geraadpleegd en waarom de gemeente denkt dat ze daarin mag kijken.

Eerst krijgt de heer B. geen reactie. Als de heer B. een inhoudelijke reactie van de gemeente krijgt, vindt hij dat hij geen antwoord op zijn vraag heeft gekregen. Hij vraagt de ombudsman om een onderzoek in te stellen. Tijdens het onderzoek van de ombudsman erkent de gemeente dat zij in systemen heeft gekeken die zij gebruikt bij het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dat is ten onrechte, die systemen mag zij als exploitant van parkeergarages niet raadplegen. De gemeente heeft als exploitant van parkeergarages immers niet dezelfde bevoegdheden als bij het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het exploiteren van parkeergarages is immers geen wettelijke taak.

De ombudsman stelt vast dat de gemeente in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft gehandeld. Gelukkig belooft de gemeente dat niet meer te doen. Tijdens het onderzoek van de ombudsman erkent de gemeente ook dat zij niet tijdig heeft gereageerd op verzoeken om informatie en terugbelberichten. De ombudsman stelt vast dat de gemeente zich niet aan de eigen servicenormen heeft gehouden. De ombudsman is tevreden met deze reactie van de gemeente en ziet daarom geen aanleiding om aan zijn oordeel een aanbeveling te verbinden. In zijn reactie geeft de heer B. aan dat de gemeente een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet doen. De ombudsman besluit de gemeente op dit punt nader te bevragen en zal de heer B. informeren over het antwoord van de gemeente.

Klik hier voor het hele rapport