Je rechten als je gepest wordt

De rechten van kinderen als ze gepest worden. Daarover gaat het artikel van kinder-ombudsman Stans Goudssmit in de Rotterdamse kinderkrant Jong010 van oktober 2018.

Alle kinderen hebben rechten. De rechten van kinderen zijn opgeschreven in het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten zijn afspraken over hoe iedereen met kinderen moet omgaan.

Eén van de rechten is dat ieder kind het recht heeft op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing. Dit betekent ook dat je kinderen niet mag pesten.

“Als kinderen bij mij klagen dat ze gepest worden, is het mijn taak om contact op te nemen met de school”, legt Stans uit. “Het is belangrijk om eerst met de juf of meester te praten als je wordt gepest. Als je het idee hebt dat de juf of de directeur niet goed naar je luistert, is het nodig om iemand anders erbij te halen. Het is heel goed om dan de kinderombudsman te benaderen”.

Jesse (11) en Gaby (11) vertellen wat zij zouden doen als ze merken dat een kind op school wordt gepest.

Wil je weten wat ze zeggen? Klik hier om het artikel in Jong010 te lezen.

Wil je ook de rest van de Rotterdamse kinderkrant lezen? Klik dan hier.