Jaarverslag ombudsman Vlaardingen: opnieuw veel klagers over SoZaWe

(Persbericht 25 juli 2013)

Eén op de drie klachten die de gemeentelijke ombudsman Vlaardingen krijgt gaan over de afdeling Sociale Zaken en Werk (SoZaWe). Net als in voorgaande jaren doen burgers in een kwetsbare positie regelmatig een beroep op de ombudsman om een probleem met de gemeente op te lossen. Vaak zijn de klachten nog niet bij de gemeente kenbaar gemaakt. Door verwijzing, bemiddeling, advisering, uitleggen en meedenken zorgt de ombudsman in alle gevallen dat de klachten opgelost worden of adequaat onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. “Wij werken in dit soort situaties vaak als smeerolie in de organisatie”, zo zegt ombudsman Anne Mieke Zwaneveld, terugblikkend op haar werkzaamheden in 2012.

Het jaarverslag 2012 van de gemeentelijke ombudsman wordt 25 juli aan het gemeentebestuur aangeboden. Aard en omvang van de klachten in het verslagjaar verschillen niet veel van de voorgaande jaren. Weliswaar zijn er in 2012 méér klachten binnen gekomen dan in 2011, maar het zijn er ongeveer net zo veel als in 2010 en 2009.

In totaal behandelde de gemeentelijke ombudsman 50 klachten over zeer uiteenlopende onderwerpen, van maatregelen over de bijstandsuitkering tot schadeclaims en de standplaats van een snackbar. De klagers vinden dat de gemeente in gebreke blijft omdat ze slecht of niet tijdig worden geïnformeerd, omdat er brieven en emails kwijtraken, ze niet terug gebeld worden of omdat ze anderszins het gevoel hebben dat de gemeente hen niet serieus neemt.

Angst voor deurwaarder
Het meest schrijnend zijn de klachten over kortingen die de gemeente aan bijstandsgerechtigden oplegt omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. “Of een klacht terecht is of niet, er is bijna altijd sprake van een nare situatie voor de betrokkenen. Mensen bellen je in paniek op, omdat ze niet weten hoe ze hun kinderen te eten moeten geven. Ook vindt men dat het erg lang duurt voor de gemeente een beslissing neemt over een uitkering. De rekeningen blijven komen en er is altijd angst voor de deurwaarder”, aldus Anne Mieke Zwaneveld.

Succes
Een opmerkelijk succes betreft een klacht die al dateert vanaf 2009. De vraag was wie aansprakelijk is voor de kosten van een kapot en verstopt riool. De gemeente vond dat de bewoner van het pand moest betalen en reageerde vervolgens niet meer op brieven van de klager. Door bemiddeling van de ombudsman heeft de gemeente haar standpunt herzien en ontving de klager alsnog een tegemoetkoming in de kosten.

In een ander geval besloot de gemeente na tussenkomst van de ombudsman een plataan in de openbare ruimte te snoeien. Bij een beetje wind tikten de takken tegen de dakgoot. Na de actie van de ombudsman is de klager weer verzekerd van een ongestoorde nachtrust.

Spreekuur
De ombudsman constateert dat het spreekuur een belangrijke functie vervult. Ruim 35% van de klagers besluit zijn klacht persoonlijk in te dienen. De bezoekers komen niet alleen met klachten over de gemeente. Regelmatig komen er mensen langs met klachten over andere organisaties, zoals Belastingdienst, UWV, Waterweg Wonen, Eneco en de politie. Door verwijzing en advisering kan de ombudsman deze klagers toch een stapje verder helpen.

De ombudsman houdt iedere 14 dagen (in de even weken) op woensdag van 9:00 tot 10:00 uur spreekuur in het gebouw van Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg aan de Parallelweg 2 in Vlaardingen. Op 24 juli en 7  augustus is het spreekuur in Vlaardingen wegens de vakantie echter gesloten. De eerst volgende mogelijkheid is dan weer op 21 augustus.

Burgers en ondernemers kunnen ook terecht op het spreekuur in Rotterdam, iedere week op dinsdagochtend op het kantoor aan de Meent 106.