Jaarverslag ombudsman: inwoners Krimpen aan den IJssel klagen vooral over problemen in de woonomgeving

In 2019 ontving de gemeentelijke ombudsman 16 schriftelijke of op het spreekuur ingediende klachten over de gemeente Krimpen aan den IJssel en slechts 1 over IJSSELgemeenten.
In 2018 waren dat er respectievelijk 12 en 4. Het totale aantal klachten bleef daarmee nagenoeg gelijk.

Deze cijfers zijn te vinden in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2019 van de gemeentelijke ombudsman van Krimpen aan den IJssel.

In het jaarverslag staan diverse aansprekende voorbeelden van klachten. Inwoners van Krimpen aan den IJssel kwamen vooral naar de ombudsman waar zij vonden dat de kwaliteit van de woonomgeving en het ongestoord woongenot onder druk kwamen te staan.

Bijna de helft van de klachten over de gemeente ging –net als in 2018- over de openbare ruimte, zoals het snoeien van groenstroken of overlast van te hoge bomen. Ook de overlast van duiven hield de gemoederen in Krimpen aan den IJssel bezig. De ombudsman is tevreden over de samenwerking met de gemeente bij het oplossen van klachten van inwoners. De meeste zaken die werden aangekaart konden snel worden opgelost.

Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met de ombudsman bespreken. De gemeentelijke ombudsman houdt iedere maand in Krimpen een inloopspreekuur. Dit spreekuur is vanwege Corona vooralsnog opgeschort tot september.

Voor een bezoek aan de ombudsman kan men op het spreekuur in Rotterdam terecht. Hiervoor moet wel eerst een afspraak worden gemaakt via 010 4 111 600 (werkdagen van 9-16 uur). Die afspraak is nodig om ervoor te zorgen dat zich niet tegelijkertijd te veel mensen op de locatie bevinden.

Kijk voor een actueel overzicht en de mogelijke tijden op www.ombudsmankrimpen.nl. Hier is ook de volledige tekst van het jaarverslag te vinden.