Jaarverslag ombudsman Albrandswaard 2018 beschikbaar

De gemeentelijke ombudsman van Albrandswaard heeft het jaarverslag 2018 aan het gemeentebestuur toegezonden.

In 2018 ontving de gemeentelijke ombudsman Albrandswaard in totaal 6 klachten. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Hierbij sprongen de klachten over de dienstverlening rondom de Participatiewet in het oog. In het bijzonder als inwoners financieel afhankelijk van de gemeente zijn, maar ook in andere situaties, is het belangrijk dat de gemeente adequaat reageert op vragen en klachten van haar burgers.

In meerdere situaties moesten klagers te lang wachten op een reactie van de gemeente. In verschillende zaken hebben medewerkers van de ombudsmanmeer dan eens aan de gemeente gevraagd om een reactie op een klacht van een inwoner.

Het zou goed zijn als de gemeente de interne klachtenprocedure tegen het licht houdt, zodat ze in de toekomst sneller kan reageren op vragen en klachten van haar inwoners.

De ombudsman heeft in 2018 4 van de 6 klachten afgehandeld. Een beschrijving van de klachten is in het jaarverslag opgenomen.