Jaarverslag 2020: wat heeft de kinderombudsman in 2020 gedaan?

In 2020 behandelde de gemeentelijke kinderombudsman 139 klachten, beantwoordde ze 123 telefoontjes en 18 WhatsApp berichten. Er kwamen weinig klachten van thuiszitters. Wel valt het de kinderombudsman op dat veel klachten nog steeds gaan over de lange wachttijden in de jeugdhulp. Daar ziet de kinderombudsman helaas nog steeds geen verbetering. Om een beeld te geven van de behandelde klachten zijn er enkele, anoniem, beschreven in het jaarverslag. Ook op de website wordt maandelijks een klacht beschreven.

De kinderombudsman is zelf ook op zoek gegaan naar nieuwe manieren om het contact met kinderen te blijven onderhouden. Zo is de kinderombudsman sinds 2020 te vinden op Instagram. Op zijn sociale media pagina’s staan updates over zijn onderzoeken, de klachten die hij behandelt en deelt hij informatie over kinderrechten. Speciaal voor het thuisonderwijs heeft hij een reeks kinderrechtenlessen gemaakt. Maar natuurlijk blijft de kinderombudsman ook “live” met kinderen praten. Dat deed hij voor het armoede-onderzoek op school.

Kinderen die in armoede leven lopen minimaal één stap achter op de rest. In 2020 heeft de gemeentelijke kinderombudsman onderzoek gedaan naar de gemeentelijke armoederegelingen voor kinderen. Om meer kinderen te bereiken, is het hard nodig dat gemeenten kinderen (en hun ouders) centraal zetten. “Daarvoor moeten gemeenten kinderen structureel betrekken bij hun plannen. Jeugdparticipatie is helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Ik blijf de gemeenten hierop aanspreken”, zegt Stans Goudsmit bij de presentatie van het Jaarverslag 2020 vandaag.