Jaarverslag 2018 ombudsman Nissewaard: minder klachten, maar afhandeling duurt lang

Inwoners van Nissewaard klaagden in 2018 aanzienlijk minder vaak over hun gemeente dan het jaar daarvoor. Schriftelijk en via de spreekuren ontving de gemeentelijke ombudsman 58 klachten. Dat is ruim 20% minder dan in 2017 (73 klachten).

Ondanks deze daling vraagt ombudsman Anne Mieke Zwaneveld het college van burgemeester en wethouders extra alert te zijn op de afwikkelingsduur van de klachten. Te vaak werden de wettelijke termijnen voor klachtbehandeling in 2018 niet gehaald.

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2018 over de gemeente Nissewaard wordt een aantal voorbeelden van klachten gegeven. Zo was er een oudere mevrouw die moeite had met het digitaal aanleveren van haar inkomensgegevens, maar daartoe aanvankelijk wel werd verplicht door de gemeente, ook al had zij de gegevens al op papier ingeleverd.

Verder duurde het in het verslagjaar vaak weken voordat aanvragen voor (de verlenging van) gehandicaptenparkeerkaarten door de gemeente in behandeling werden genomen. Via de verkorte procedure werd het voor de klagers meestal snel opgelost.

Ook het nieuwe afvalinzamelingsbeleid zorgde voor klachten bij de ombudsman. Het ‘omgekeerd inzamelen’ houdt in dat onder andere plastic verpakkingen en groente-, fruit- en tuinafval worden opgehaald en dat bewoners hun huishoudelijk restafval naar nieuw te plaatsen afvalcontainers moeten brengen.

De klachten gingen over de plaats van containers, maar ook over de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Gaandeweg bleek dat de wettelijke basis voor het plaatsen van de containers ontbrak en de gemeente alsnog plaatsingsbesluiten moest nemen. Tegen een dergelijk besluit kunnen bewoners bezwaar maken en daarna zo nodig naar de rechter stappen. De ombudsman maakt dan pas op de plaats. Op verzoek van de ombudsman heeft de gemeente alle betrokkenen schriftelijk geïnformeerd over de verdere planning en communicatie vanuit de gemeente.

Lof heeft Zwaneveld voor de gemeente in een klachtzaak waarin de huisuitzetting dreigde van een alleenstaande moeder met 3 minderjarige kinderen: “Nadat wij de kwestie bij de gemeente hadden gesignaleerd, zijn medewerkers van de gemeente onmiddellijk aan de slag gegaan. Dankzij dit snelle optreden is de vrouw weer aangemeld voor schuldbemiddeling en is de ontruiming voorkomen.”

Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met een medewerker van de ombudsman bespreken. De ombudsman houdt iedere 2 weken inloopspreekuur op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur in bibliotheek De Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse. Men kan hier zonder afspraak terecht.