Is het echt voor een goed doel?

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) www.cbf.nl staat een landelijk collecterooster waarop per gemeente staat vermeld welke vergunningen voor collecteren zijn afgegeven. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de collectes in het rooster met de overige collectes in de eigen gemeente.

Op 19 augustus 2015 belt iemand in Hellevoetsluis bij de heer H. aan. Hij vraagt de heer H. of hij kaarten wil kopen, de opbrengst is voor een goed doel. De heer H. is voorzichtig omdat hij op tv heeft gezien dat er gefraudeerd wordt door mensen die zonder vergunning collecteren en het geld zeer waarschijnlijk niet aan een goed doel schenken. De heer H. raadpleegt ter controle de website van het CBF en ziet bij de gemeente Hellevoetsluis het collecterooster van 2013. Daar kan hij niks mee.
Hij dient hierover een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman legt de klacht eerst voor aan de gemeente en vraagt de gemeente om dit uit te zoeken.

De gemeente Hellevoetsluis stuurt de heer H. 3 weken later een brief. De gemeente complimenteert de heer H. voor zijn alertheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De gemeente heeft het collecterooster van 2015 niet op de website van het CBF ingevuld en biedt hiervoor haar excuses aan. De gemeente heeft dit inmiddels gecorrigeerd. De burgers van Hellevoetsluis kunnen weer controleren of de mensen die collecteren een vergunning hebben. De gemeente wijst de heer H. er ook op dat hij de collectant altijd kan vragen of hij zijn vergunning wil tonen omdat hij die bij zich moet hebben.

De ombudsman is er tevreden over dat de gemeente direct het collecterooster actualiseert. Het compliment aan de heer H. is zeker op zijn plaats!