Inwoners Nissewaard stappen vaker naar gemeentelijke ombudsman

Het aantal klachten over de gemeente Nissewaard bij de gemeentelijke ombudsman is in 2016 flink gestegen. In 2015 ontving de ombudsman nog 62 klachten. In 2016 waren dat er 87, een toename van 40 procent.

Meer klachten over de zorg, minder over het college
In het vandaag verschenen jaarverslag 2016 signaleert ombudsman Anne Mieke Zwaneveld twee bijzonderheden. Het aantal klachten over de zorg, variërend van problemen met huishoudelijke verzorging tot collectief vervoer, steeg van 4 in 2015 naar 15 klachten in 2016.
Daarentegen ontving de ombudsman over het college van burgemeester en wethouders slechts één klacht, terwijl dat er in 2015 nog 10 waren. Er lijkt sprake te zijn geweest van een eenmalige uitschieter, want in 2014 bedroeg het aantal klachten over het college van (toen nog) Spijkenisse ook slechts 3.

In het jaarverslag is een aantal aansprekende voorbeelden opgenomen van situaties, waarin het tot een aanvaring kwam tussen burger en de gemeente.

Moeite om bij gemeente door te dringen
Er waren aanzienlijk meer mensen die zich rechtstreeks tot de ombudsman wendden, zonder dat eerst de gemeente hun klacht had behandeld. Het aandeel klachten, waarin dit speelde, steeg het afgelopen jaar van 36% naar 52%.
Zwaneveld: “Het lukt de inwoners van Nissewaard niet altijd om tot hun gemeente door te dringen. Veel mensen proberen het eerst zelf met de gemeente op te lossen, maar als zij niets horen en niet worden teruggebeld, kloppen ze bij de ombudsman aan”. Volgens de ombudsman overkwam het haar ook “te vaak” dat ze bij bij de gemeente aan de bel moest trekken, omdat er geen reactie kwam op haar brief of e-mailbericht.

Behandeling klachten bij gemeente duurt te lang
In het jaarverslag gaat de ombudsman uitgebreid in op een vergelijkend onderzoek in 2016 naar de interne klachtbehandeling in de aangesloten regiogemeenten. Zwaneveld constateert dat klachten in Nissewaard vrijwel altijd op een degelijke manier worden behandeld en dat de beslissingen op de klachtenuitvoerig worden gemotiveerd uitgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt is echter de overschrijding van de wettelijke termijnen voor klachtbehandeling. Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard heeft laten weten dit punt zeer serieus te nemen.

Inloopspreekuur
Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met de ombudsman bespreken. De ombudsman houdt in de even weken op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur in De Boekenberg, Markt 40 in Spijkenisse. Hier kunt u zonder afspraak uw klacht bespreken.

Kijk voor meer informatie op de website www.ombudsmannissewaard.nl.