Inwoners Albrandswaard moeten weg naar eigen ombudsman nog vinden

Het eerste jaar van de ‘eigen’ gemeentelijke ombudsman van Albrandswaard is rustig verlopen. Slechts een handjevol inwoners zocht de ombudsman op om een klacht voor te leggen. “Daar ga ik wat aan doen”, verklaart ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2016. “Inwoners, ondernemers en organisaties moeten weten dat ze bij mij terecht kunnen als ze vastlopen in de gemeentelijke bureaucratie.

Klachten zo veel mogelijk direct oplossen
Het jaarverslag van de ombudsman geeft een inkijkje in de aard van de klachten waarmee Zwaneveld te maken kreeg, haar werkwijze en de resultaten. “Als ombudsman behandel je klachten van burgers over de gemeente. Mijn medewerkers en ik proberen de binnenkomende vragen en klachten zo veel mogelijk direct op te lossen, via interventie of bemiddeling. Zowel degene die de klacht heeft ingediend als de gemeente is daar vaak het meest bij gebaat”, aldus Zwaneveld.

Voorbeelden van klachten
Voorbeelden van klachten zijn er te over in de dagelijkse praktijk van de ombudsman. Zwaneveld: “Ons bureau behandelt jaarlijks zo’n 2.000 klachten. Die variëren van het niet terugbellen als dat beloofd is, bejegeningsklachten – zeg maar onbehoorlijk gedrag tijdens persoonlijke contacten – tot situaties waarbij burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd”.

Onderzoek op eigen initiatief
De ombudsman behandelt klachten van individuele burgers, maar kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten. “Dat doen we als een onderwerp structurele aandacht verdient. Vaak heb ik dan meerdere klachten over één onderwerp ontvangen. We beoordelen de kwestie en doen aanbevelingen om de huidige praktijk te verbeteren. Onze insteek is kritisch en onafhankelijk, maar altijd gericht op verbeteringen die de relatie tussen burger en overheid ten goede komen”, aldus Zwaneveld.

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond en kinderombudsman
Zwaneveld werd per 1 januari 2016 door de gemeenteraad benoemd tot gemeentelijke ombudsman én gemeentelijke kinderombudsman. Dit geldt voor een periode van 6 jaar. Pas geleden heeft ze haar jaarverslag over 2016 uitgebracht als kinderombudsman van Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen. Hierin staan de klachten over voornamelijk de uitvoering van de jeugdhulp die zijn behandeld door de kinderombudsman.

Maandelijks inloopspreekuur; dagelijks bereikbaar
De gemeentelijke ombudsman van Albrandswaard houdt maandelijks een inloopspreekuur in het gebouw van de Stichting Welzijn Albrandswaard aan de Rijsdijk 17a in Rhoon (Het Koetshuys). Dat is op een maandag van 9 tot 10 uur. In het vervolg van 2017 zijn de spreekuren op 8 mei, 19 juni, 17 juli, 14 augustus, 11 september, 23 oktober, 20 november en 18 december.

De ombudsman is daarnaast alle werkdagen bereikbaar via het algemene nummer 010 411 1600 en via het e-mailadres info@orr.nl. Inwoners van Albrandswaard kunnen ook terecht op de spreekuren van de ombudsman in Rotterdam en de regiogemeenten. Kijk voor de juiste data op www.ombudsmanalbrandswaard.nl.

Ook het jaarverslag 2016 is op deze website te vinden.