Installatie nieuwe wethouders

Als ombudsman ga ik met enige regelmaat naar vergaderingen van de gemeenteraad Rotterdam en gemeenteraden van andere gemeenten. Het lukt mij echter lang niet altijd om die vergaderingen bij te wonen, dat kost mij heel veel tijd en dat is in mijn drukbezette agenda een probleem.

Op donderdag 15 mei 2014 vond de vergadering van de gemeenteraad Rotterdam plaats waarbij ik wel aanwezig was. Dit was een bijzondere vergadering, dat bleek al uit de agenda, dus ik wilde daar graag bij zijn. Een vergadering van de gemeenteraad – het hoogste orgaan van de gemeente – is altijd een hele happening. Burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden, bodes, ambtenaren en pers zijn aanwezig. Sommige vergaderingen worden ook live uitgezonden via de website van de gemeente. De agenda is enkele dagen eerder al bekend en als er spoedkwesties te bespreken zijn, kan dat tot een dag tevoren door gemeenteraadsleden worden aangevraagd.

Een vergadering als op 15 mei 2014 komt (als het goed is) maar één keer in de vier jaar in Rotterdam voor. Er wordt gedebatteerd over het coalitieakkoord dat de basis is voor de komende periode. In dat akkoord (“Volle kracht vooruit”) staan alle afspraken vermeld die de Rotterdamse politieke partijen, die het bestuur van de gemeente gaan vormen, met elkaar hebben gemaakt. Over dat akkoord is altijd veel te doen en veel te bespreken. In de gemeenteraadsvergadering is dan ook een heftig debat gevoerd. Aansluitend aan dat debat, is door de leden van de Rotterdamse gemeenteraad gestemd over de voorgestelde wethouders. Meestal gebeurt dat bij handopsteking, maar omdat het over personen ging, werd schriftelijk gestemd. Na de telling en bij de bekendmaking van de uitslag vond iets bijzonders plaats: een van de wethouders die was voorgedragen, kreeg geen meerderheid van de gemeenteraadsleden voor haar benoeming. Een ander raadslid van haar partij kreeg veel meer stemmen om als wethouder te worden gekozen en die is het dan ook geworden. Omdat dit soort benoemingen meestal al in kannen en kruiken is voordat er gestemd wordt, was dit een verrassing. Daarover is overigens het laatste woord nog niet gezegd, lees ik in de krant.

Na de stemming zijn de nieuwe wethouders door de burgemeester beëdigd. Daarmee is het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Rotterdam geïnstalleerd.

Binnenkort ga ik kennismaken met de nieuwe Rotterdamse wethouders. Er staan ons de komende jaren veel veranderingen te wachten in de gemeenten. Mijn voorspelling is dat lang niet alles direct soepel zal lopen en dat daarover veel klachten bij de ombudsman zullen binnenkomen. Als ombudsman vind ik het belangrijk om te kijken hoe die klachten zo snel mogelijk kunnen worden opgelost. Het helpt als de wethouder dat ook vindt. En gelukkig is dat meestal ook zo. In mijn kennismakingsgesprekken komen hopelijk ook die praktische zaken aan de orde. Als ombudsman wil ik een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van klachten over de overheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door bemiddeling en door te toetsen of de overheid zich al dan niet behoorlijk heeft gedragen, wil ik het vertrouwen in de overheid herstellen

Ik houd u op de hoogte!