Ingetrokken uitnodiging

Samenvatting dossier 8400

De heer B. is voormalig raadslid van de gemeente Spijkenisse. Hij vindt dat de gemeente Nissewaard anders met bijstandsgerechtigden om moet gaan. Voorne Putten Werkt! (VPW!) controleerde tot en met halverwege 2018 de aan- en afwezigheid van bijstandsgerechtigden op het werkbedrijf met een vingerscan. De heer B. kaart dit bij de gemeente aan. VPW! stopt daarna met het afnemen van vingerscans. De heer B. wil dat VPW! helemaal anders om gaat met de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Het college nodigt de heer B. uit om daarover mee te denken. Na 2 gesprekken trekt de gemeente deze uitnodiging weer in. De directeur VPW! informeert de heer B. daarover  telefonisch.

De heer B. stelt de gang van zaken in een vergadering van de Raadscommissie Sociaal Domein aan de orde. Commissieleden stellen ook vragen aan de wethouder. De wethouder geeft in reactie daarop aan dat de uitnodiging is ingetrokken omdat er geen basis van vertrouwen meer is. De heer B. is boos over deze uitspraak van de wethouder. Hij vindt dat hij als onbetrouwbaar wordt weggezet en hij verzoekt om rectificatie van de uitspraak dat hij onbetrouwbaar is. De gemeente ziet daar geen aanleiding voor. De heer B. dient daarover een klacht in.

In de klachtenregeling van de gemeente Nissewaard staat dat de werkgeverscommissie van de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders adviseert bij de behandeling van klachten over wethouders. De heer B. krijgt daarom de gelegenheid om zijn klachten toe te lichten in een hoorzitting bij de werkgeverscommissie. De heer B. is het niet eens met de wijze waarop hij door de werkgeverscommissie is gehoord en de reactie van het college op zijn klachten tijdens de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting blijkt dat het college nog meer redenen had om de uitnodiging aan de heer B. in te trekken. De heer B. was daar niet van op de hoogte.

De ombudsman vindt dat het college een uitnodiging om mee te praten mag intrekken, maar dan moet het college daar wel goede redenen voor hebben en direct alle redenen om de uitnodiging in te trekken aan betrokkene bekend maken. Dat kan niet pas later in het kader van de behandeling van een klacht. Voor wat betreft de klachtenprocedure constateert de ombudsman dat die weliswaar formeel in overeenstemming met de wet heeft plaatsgevonden, maar hij vraagt zich wel af of het een optimale situatie is dat de werkgeverscommissie als klachtadviescommissie optreedt bij klachten over het college of leden van het college.

Lees hier het hele rapport.