Informatie over vergunning RiF010 en over rol gemeente

(Samenvatting dossier 2015.440)

RiF010 heeft in 2014 het stadsinitiatief gewonnen. Midden in het centrum tussen de Hoogstraat en de Blaak komt in de Steigersgracht een watersportgebied: “schoon water en grote golven” en horeca. Niet iedereen is hier blij mee. De direct omwonenden vrezen overlast en hebben bedenkingen.

Een aantal bewoners vindt dat de gemeente hen onvoldoende informeert over de vergunningverlening en zich verschuilt achter de projectorganisatie en externe bureaus. Ze vinden ook dat de gemeente niet naar omwonenden luistert en hun belangen niet meeweegt. Als laatste ergeren ze zich aan de twitterberichten van een ambtenaar.

De ombudsman komt tot de conclusie dat de gemeente wel voldoende informatie heeft gegeven. Hoewel de ombudsman vindt dat de informatieverstrekking beter had gekund, constateert hij dat de onwonenden niet in hun belangen zijn geschaad. Zij hebben allen bezwaar en beroep tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen aantekenen en hebben dat ook gedaan.

Of de gemeente voldoende alle belangen heeft meegewogen kan de ombudsman niet beoordelen omdat er een juridische procedure bij de bestuursrechter loopt. De ombudsman is het met de omwonenden eens dat de ambtenaar in strijd met de interne richtlijnen over social media heeft gehandeld. Daardoor lijkt het of de gemeente niet onpartijdig is.

Hoewel de ombudsman vindt dat de gemeente voldoende informatie heeft gegeven, ziet hij toch aanleiding om een aanbeveling te doen. De reden daarvan is dat de gemeente vaker een dubbele pet heeft: aanjager of initiatiefnemer en tegelijkertijd vergunningverlener. Daarom doet de ombudsman de volgende aanbeveling:

De ombudsman geeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam in overweging te bevorderen dat de gemeente vanaf het allereerste begin duidelijk communiceert over haar betrokkenheid en rol in die gevallen dat de gemeente en bedrijven samenwerken aan een omvangrijk en/of ingrijpend project dat ontegenzeggelijk effect zal hebben op de omgeving (omwonenden en bedrijven).

De gemeente zegt toe dat er over de twitterberichten een gesprek zal volgen, maar geeft niet aan hoe zij invulling aan de aanbeveling gaat geven.

De ombudsman vraagt het college daar helderheid over te geven.

Wordt vervolgd dus.