Informatie over gratis parkeervergunning voor mantelzorgers komt te laat

(samenvatting dossier 2015.2066) Rotterdammers kunnen voor hun mantelzorger een speciale parkeervergunning aanvragen. Met deze parkeervergunning kan een mantelzorger 100 dagdelen per jaar parkeren in het gebied waar de degene waar hij zorg aan verleent, woont. Tot 1 juli 2015 betaalde de mantelzorger € 1,50 per dagdeel van 5 aaneengesloten uren. Na 1 juli 2015 is dat gratis. De gemeente wil zo haar waardering voor de mantelzorger uitdrukken.

Mevrouw N. betaalt voor haar mantelzorger de parkeerkosten. Niet met een mantelzorgparkeervergunning, maar met haar bezoekersvergunning. De kosten daarvan zijn tot 1 juli 2015 even hoog als voor het parkeren met een mantelzorgparkeervergunning.

Volgens mevrouw N. ontvangt zij eind september 2015 voor het eerst informatie van de gemeente Rotterdam over de nieuwe gratis mantelzorgparkeervergunning. Daarom vraagt zij de mantelzorgparkeervergunning pas op 6 oktober 2015 aan.

Mevrouw N. realiseert zich dat ze zich 3 maanden parkeerkosten had kunnen besparen, als ze maar geweten had van de nieuwe mantelzorgparkeervergunning. Ze vindt dat de gemeente haar eerder had moeten informeren over het bestaan van deze gratis parkeermogelijkheid. Daarom wil ze van de gemeente een tegemoetkoming. Daarnaast vindt mevrouw N. dat de gemeente te weinig rekening houdt met mensen zoals zij, die geen computer hebben.

De gemeente vindt dat ze mevrouw N. voldoende heeft geïnformeerde en wil haar daarom niet compenseren. In juli 2015 stuurt de gemeente een brochure met informatie over de mantelzorgwaardering aan alle Rotterdammers met een Wmo-indicatie. Sindsdien staat de informatie over de nieuwe regels ook op de gemeentelijke website. De gemeente vindt dat mevrouw N. wél had kunnen weten dat haar mantelzorger vanaf 1 juli 2015 gratis kon parkeren.

De ombudsman vindt dat de gemeente alle mensen met een Wmo-indicatie die naar alle waarschijnlijkheid ondersteund worden, eerder en schriftelijk had moeten informeren. Het vermelden van deze informatie op een gemeentelijke website is niet voldoende. De gemeente had een aan mevrouw N. gerichte brief moeten sturen waarin de nieuwe regeling aan haar uitgelegd werd. De ombudsman vindt bovendien dat de gemeente niet duidelijk uitlegt waarom de gemeente geen compensatie toe wil kennen.