Informatie, alle informatie!

De ombudsman krijgt regelmatig klachten over de manier waarop de gemeente Rotterdam Rotterdammers heeft geïnformeerd. Eén van de behoorlijkheidsnormen voor de overheid is Goede informatieverstrekking: De overheid zorgt ervoor dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf. De ombudsman toetst dat ook.

De gemeente Rotterdam wil het liefst digitaal informatie geven en digitaal contact met de burger. Dat is terug te vinden in de servicenormen op www.rotterdam.nl:

  • Afspraken komen we na. Wij informeren u en u informeert ons als daar iets tussen komt en we zoeken indien nodig naar een alternatieve oplossing.
  • Onze informatie is actueel en in begrijpelijke taal. Is die toch niet duidelijk, ontbreekt er iets of klopt iets niet, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten.
  • Als u via de zoekfuncties van Google op Rotterdam.nl een gemeentelijk product zoekt, vindt u bij de eerste vijf resultaten de ingang tot de gemeentelijke digitale dienstverlening die u zoekt.

Mevrouw W. heeft inkomsten, maar onvoldoende om boven de bijstandsnorm te komen. Zij ontvangt daarnaast dan ook een aanvullende uitkering. Zij zoekt informatie over inkomensvrijlating en de berekeningsmethode die daarvoor gebruikt wordt. Op de site van de gemeente Rotterdam vindt ze daar niets over. Mede dankzij de ombudsman staat er nu wel informatie over inkomensvrijlating op www.rotterdam.nl, maar (nog?) niet over de berekeningsmethode.

Hoe groter het probleem van de burger is, hoe belangrijker het is dat de gemeente de juiste informatie verstrekt en de burger zoveel mogelijk op weg helpt. Eigen kracht en zelfredzaamheid lukt alleen als de gemeente alle informatie geeft die mensen nodig hebben en die informatie moet dan natuurlijk tijdig, volledig en juist zijn.

Dat geldt overigens niet alleen voor de informatie op de website van de gemeente, maar voor alle informatie die de gemeente verstrekt.