Incasso gemeentelijke heffingen met een oude machtiging uit 2009

Mevrouw T. kreeg in de jaren 2013 en 2014 in verband met haar lage inkomen automatisch kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen. Als gevolg van het besluit van de gemeente Rotterdam om de gemeentelijke heffingen niet meer voor 100% kwijt te schelden, ontvangt mevrouw T. op 30 januari 2015 een aanslag gemeentelijke heffingen ad € 104,40 met het bericht dat de gemeente dit bedrag automatisch en in tien termijnen afschrijft.

Zij is het niet eens met de automatische incasso want zij heeft de gemeente niet gemachtigd en betaalt op eigen houtje termijnbedragen. Dat leidt tot problemen. Op 2 maart 2015 krijgt zij bericht dat er nog een bedrag van € 94,04 open staat met daarbij een acceptgiro. Op 30 maart 2015 krijgt zij opnieuw een acceptgiro. Mevrouw T. vraagt de ombudsman een onderzoek in te stellen naar het gebruik van een incassomachtiging.

Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat Belastingen een oude machtiging uit 2009 van mevrouw T. gebruikte. Die oude machtiging was door mevrouw T. nooit beëindigd, maar alleen jarenlang niet meer door de gemeente gebruikt.

Volgens Belastingen is door de invoering van de Single Euro Payments Area op 1 februari 2014 een machtiging niet meer geldig wanneer er 36 maanden geen transactie heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat na februari 2017 de gemeente of welke instelling dan ook geen oude machtigingen meer kunnen activeren. De gemeente Rotterdam heeft haar systemen op deze wijziging al aangepast. Belastingplichtigen kunnen daarom tussen nu en 2017 een brief ontvangen waarin staat geschreven dat de oude incassomachtiging is vervallen en dat er, indien gewenst, een nieuwe incassomachtiging moet worden afgegeven.

In reactie op de uitleg van Belastingen laat mevrouw T. weten dat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Zij heeft een nieuwe betalingsregeling gekregen en Belastingen heeft inmiddels haar excuses aangeboden.