“Ik krijg een brief van de Sociale Dienst dat ik een schuld zou hebben uit 1996.”

Mevrouw A. ontvangt in oktober 2011 een brief waarin staat dat zij nog een openstaande schuld uit 1996 heeft ter hoogte van € 11.763,69. Op 26 oktober 2011 schrijft zij een brief dat zij niet betaalt, omdat de vordering is verjaard. Dat wil zeggen dat de gemeente de schuld niet meer kan invorderen, omdat door verloop van tijd de schuld niet meer kan worden opgeëist. Pas op 2 augustus 2012 reageert de gemeente op deze brief en schrijft de gemeente dat de rechter de schuld heeft vastgesteld en dat zij genoegen neemt met betaling van de helft: € 5.881,-. Mevrouw A. gaat niet akkoord, omdat de vordering volgens haar is verjaard en als dat niet het geval mocht zijn dan heeft de gemeente er te lang over gedaan om op haar brief van 26 oktober 2011 te reageren (rechtsverwerking).

 Wanhopig benadert zij de ombudsman omdat zij inmiddels acceptgirokaarten en aanmaningen heeft ontvangen om de termijnbetalingen te voldoen. Omdat de klacht intern nog niet is afgehandeld, stuurt de ombudsman de klacht door naar de gemeente. In zijn brief aan de gemeente verzoekt hij de gemeente de schuld niet in te vorderen, zolang de klacht niet is afgehandeld. Tevens wijst hij de gemeente erop dat de verjaringstermijn voor het invorderen van een schuld die vastgesteld is door de rechter 20 jaar bedraagt, maar dat hierop een uitzondering kan worden gemaakt als in de uitspraak van de rechter is vastgesteld dat de schuld in periodieke betalingen moet worden afbetaald. In dat geval is de verjaringstermijn 5 jaar.

 Uit het vonnis dat de ombudsman van mevrouw heeft ontvangen, blijkt dat de schuld in termijnen moet worden betaald. De ombudsman kan niet zonder nader onderzoek bepalen of mevrouw A. een beroep kan doen op verjaring, ook kan hij niet beoordelen of de gemeente er te lang over heeft gedaan om op de brief van 26 oktober 2011 te reageren (rechtsverwerking). Als mevrouw A. echter een betalingstermijn voldoet, erkent zij de schuld en kan er geen sprake meer zijn van verjaring of rechtsverwerking. Daarom verzoekt de ombudsman de gemeente eerst een standpunt in te nemen over de klacht van mevrouw A.

 Na een maand ontvangt de ombudsman bericht van de gemeente dat de vordering is afgeboekt, omdat de gemeente al meer dan vijf jaar geen incasso-actie heeft ondernomen. Mevrouw A. bedankt de ombudsman en de ombudsman sluit het dossier.