IJsselmonde: oordeel over klachten buitenruimte

Rapport van 27 juni 2013 over wijze waarop de deelgemeente IJsselmonde is omgegaan met diverse klachten over de buitenruimte.

De heer B. benadert de ombudsman met een klacht over zijn leefomgeving. Hij vertelt dat zijn leefomgeving op verschillende punten niet in orde is. De afwatering in zijn buurt is niet goed, het gemeentelijk groen wordt niet vaak genoeg gesnoeid, er zijn problemen rondom het opruimen en voorkomen van hondenpoep en tenslotte ontbreekt een bord dat honden niet zijn toegestaan op het speelveld bij de woning van de heer B.

De ombudsman heeft deze klachten voorgehouden aan de deelgemeente IJsselmonde. Hierop gaat de deelgemeente over tot het snoeien van het gemeentelijk groen. Dit onderdeel van de klacht van de heer B. is daarmee opgelost, maar de heer B. blijft ontevreden over de andere onderdelen van zijn klacht. De ombudsman verricht daarom onderzoek naar de klacht.

Uiteindelijk concludeert de ombudsman dat de deelgemeente de problemen rondom de hondenpoep heeft gemeld aan de afdeling Toezicht en Handhaving van het Cluster Stadsbeheer, zodat er door medewerkers van Toezicht en Handhaving extra goed opgelet kan worden en zij handhavend op kunnen treden als er sprake is van overtreding van de aanlijnplicht en/of opruimplicht. Ook heeft de deelgemeente het voornoemde bord geplaatst. Daarmee concludeert de ombudsman dat er door de deelgemeente voldoende tegemoet is gekomen aan deze onderdelen van de klacht van de heer B.

Ten aanzien van de afwatering nabij de woning van de heer B. constateert de ombudsman dat er binnen de deelgemeente IJsselmonde sprake is van uitgebreide aandacht voor de wateroverlast binnen de wijk en dat er ook een plan is opgesteld om deze wateroverlast in de toekomst te beperken. Het kan van de deelgemeente niet gevergd worden om, vooruitlopend op meer structurele maatregelen om de wateroverlast voor de heer B. te beperken, een kostbare drainagemaatregel te nemen om de wateroverlast op te lossen. Daarmee handelt de deelgemeente niet in strijd met de behoorlijkheidsvereisten. De gedraging is behoorlijk en de klacht is ongegrond.

Wilt u het hele rapport ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar info@orr.nl. Wij sturen u het  rapport dan toe.