Hulp van de gemeente bij het regelen van een uitvaart

Op een vrijdagmiddag om 15.30 uur belt mevrouw A. de gemeentelijke ombudsman. Zij is behoorlijk overstuur. Haar zus is namelijk eerder die week erg plotseling overleden. Mevrouw A. en haar moeder zijn bezig met het regelen van de uitvaart die in Rotterdam zal plaatsvinden.  Zowel mevrouw A. als haar moeder kunnen de uitvaartkosten echter eigenlijk niet betalen. Daarom heeft de moeder van mevrouw A. bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd voor de betaling van de uitvaartkosten. Een dergelijke aanvraag kan in dit soort gevallen bij de gemeente worden ingediend.

In deze situaties moet natuurlijk snel gehandeld worden. Op grond van de Wet op de lijkbezorging moet de uitvaart  immers uiterlijk op de 6e werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Normaal gesproken laat de gemeente in dit soort gevallen dan ook binnen 5 dagen weten of iemand in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, de betaling volgt later. Met deze toezegging van de gemeente kan de uitvaartondernemer aan de slag.

De zus van mevrouw A. was niet in Rotterdam overleden, maar in Alphen aan den Rijn. Zij moest uiterlijk op zaterdag of zondag worden overgebracht naar Rotterdam zodat de uitvaart op tijd zou kunnen plaatsvinden.

Toen mevrouw A. op die vrijdagmiddag de gemeente belde om te informeren naar de stand van zaken in de behandeling van de aanvraag, bleek dat de gemeente van plan was om de maandag daarna op de kwestie terug te komen. Dat was dus te laat en mevrouw A. belt vervolgens de ombudsman omdat zij de uitvaart van haar zus in het honderd ziet lopen.

De gemeentelijke ombudsman kan geen uitspraak doen over of de moeder van mevrouw A. in aanmerking komt voor een uitkering van bijzondere bijstand. Deze beslissing is voorbehouden aan de gemeente. Na een eventuele afwijzing van de aanvraag staat er bezwaar en uiteindelijk beroep bij de rechter open.

Gelukkig weet de gemeentelijke ombudsman wel te bewerkstelligen dat er diezelfde vrijdagmiddag weer contact komt tussen de gemeente en mevrouw A.  De gemeente handelt vervolgens snel en laat aan de uitvaartondernemer weten dat hij aan het werk kan gaan. Mevrouw A. is erg opgelucht en de ombudsman sluit het dossier.