Hoezo, alleen op afspraak?

(dossier 2014.466, publicatie 10 augustus 2015)

Inleiding
Indien iemand het niet eens is met een besluit van Belastingen, dan kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan per post en digitaal. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een bezwaarschrift persoonlijk bij Belastingen af te geven.

Op 1 december 2013 verhuist de balie van Belastingen van de Blaak 34 te Rotterdam naar de Stadswinkel Centrum op de Coolsingel 40 te Rotterdam. Voor de verhuizing was het mogelijk om zonder afspraak een bezwaarschrift bij de balie van Belastingen af te geven en dan direct een ontvangstbewijs mee te krijgen. Na de verhuizing is dit anders. Er kan wel zonder afspraak een bezwaarschrift aan de receptie van de Stadswinkel worden afgegeven, maar het ontvangstbewijs wordt daarna per post opgestuurd. Indien iemand wel direct een ontvangstbewijs wil meekrijgen, dan moet hij/zij een afspraak maken met een baliemedewerker van Belastingen.

De klacht
Op 7 maart 2014, dus na de verhuizing, geeft mevrouw A. twee bezwaarschriften af aan de receptie van de Stadswinkel Centrum. Zij vraagt om een ontvangststempel. De receptioniste vertelt mevrouw A. dat zij die niet kan geven omdat mevrouw A. hiervoor een afspraak moet maken. Mevrouw A. dient over deze gang van zaken een klacht in bij de ombudsman. Mevrouw A. vindt dat zij ook zonder een afspraak een ontvangstbevestiging moet kunnen krijgen.

Het oordeel van de ombudsman
De ombudsman vindt dat gemeente er voor moet zorgen dat het contact tussen de burgers en de gemeente zo laagdrempelig mogelijk is. De ombudsman is van oordeel dat de gemeente het de burger onnodig moeilijk maakt door voor het indienen van een bezwaarschrift met verkrijging van een ontvangststempel een afspraak te eisen. De gemeente handelt hiermee in strijd met de behoorlijkheidsnorm Goede organisatie. De klacht is gegrond.

De aanbeveling van de ombudsman
De ombudsman doet de gemeente de aanbeveling mensen de gelegenheid te bieden om zonder afspraak bij de balie van de Stadswinkel een bezwaarschrift Belastingen in te dienen en dan een bevestiging van ontvangst mee te geven.
De gemeente neemt de aanbeveling van de ombudsman over.
Per 1 september 2015 zal het mogelijk zijn om zonder afspraak een poststuk, waaronder een bezwaarschrift, bij Belastingen in te dienen en direct een bevestiging van ontvangst te krijgen.
Een goede stap van Belastingen!