“Hoe moet ik leven zonder voorschot?’’

De heer S. dient op 20 maart 2014 bij de gemeente een aanvraag in voor een bijstandsuitkering. Daarnaast vraagt de heer S. een voorschot aan. Omdat hij daarna niks meer van de gemeente hoort, stuurt hij op 2 mei, 8 mei en 27 mei 2014 een e-mail naar het Werkplein Heiman Dullaertplein. Op 31 mei 2014 reageert het Werkplein en biedt excuses aan voor het feit dat de e-mails van de heer S. nog niet beantwoord zijn. De behandelend ambtenaar zal met spoed contact opnemen met de heer S.

Omdat de heer S. daarna nog steeds geen voorschot ontvangt, gaat hij op 12 juni 2014 naar het Werkplein. Hij krijgt daar te horen dat de voorschotten op 16 juni 2014 op zijn rekening staan. Daarna gaat het weer mis, de voorschotten worden op een verkeerd rekeningnummer gestort. De heer S. stuurt hierover een e-mail naar het Werkplein en belt een aantal keer met 14010, maar hij krijgt geen reactie op zijn e-mail en wordt niet teruggebeld.

Ombudsman
De heer S. dient op 2 juli 2014 een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman stuurt in beginsel alle klachten, die nog niet bekend zijn bij de gemeente (schriftelijk) door aan de gemeente met het verzoek deze te behandelen. Het is belangrijk dat de gemeente eerst zelf de gelegenheid krijgt om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Het Centraal Meldpunt Klachten (CMK) behandelt de klachten van het cluster Werk en Inkomen. De ombudsman vindt dat in het geval van de heer S. spoed geboden is en daarom neemt een medewerker van de ombudsman (naast de doorzending van de klacht), op 3 juli 2014 persoonlijk telefonisch contact op met een medewerker van het CMK.

Resultaat
De medewerker van het CMK laat de ombudsman al op 4 juli 2014 het volgende weten. Er wordt dezelfde dag, 4 juli 2014, een bedrag van € 2500,00 (de tot die dag verleende voorschotten) aan de heer S. overgemaakt. Het CMK heeft de heer S. hierover gebeld en excuses aangeboden voor de gang van zaken. Daarnaast zal het CMK na 3 dagen controleren of de betaling goed is verlopen. Ten slotte is heer S. door het CMK geïnformeerd over de procedure van een aanvraag en hoe hij de gemeente in gebreke kan stellen bij het uitblijven van een beslissing hierop.

De heer S. is tevreden over dit resultaat en de ombudsman sluit hiermee zijn klachtdossier.