Hoe hoog wordt de eigen bijdrage voor het CAK?

(samenvatting dossier 1506) Mevrouw T. is een oudere dame. Ze woont nog op zichzelf en komt rond van AOW en een klein pensioentje. Na een verblijf van een aantal maanden in het ziekenhuis, is ze met hulp weer in staat om alleen thuis te wonen. Daarom vragen mevrouw T. en haar dochter en mantelzorger mevrouw J. bij de gemeente Wmo-ondersteuning aan.

Tijdens een keukentafelgesprek wordt afgesproken dat mevrouw T. huishoudelijke hulp krijgt. De Wmo-adviseur vindt het ook een goed idee als mevrouw T. ‘dagbesteding’ krijgt. Mevrouw T. en haar dochter begrijpen van de Wmo-adviseur dat de eigen bijdrage voor het CAK een paar tientjes is en dat ze bij de dagbesteding ook een warme maaltijd krijgt. Dat lijkt praktisch en mevrouw T. die eerst niet zo’n zin had in dagbesteding, gaat alsnog akkoord. Na een paar keer dagbesteding stopt ze daarmee, omdat ze het er niet zo naar haar zin heeft.

Na 4 maanden krijgt mevrouw T. een stapelnota van het CAK voor een bedrag van ruim 450 euro. Mevrouw T. schrikt van dat bedrag omdat ze op een paar tientjes per maand had gerekend. Mevrouw T. beëindigt vervolgens ook de huishoudelijke hulp, omdat ze dan geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen.

Mevrouw J. vindt dat de Wmo-adviseur verkeerde informatie heeft gegeven en vraagt de gemeente de factuur te corrigeren. Omdat de gemeente aangeeft dat dit niet mogelijk is, legt mevrouw J. de klacht voor aan de ombudsman. De ombudsman is niet bevoegd om een oordeel uit te spreken over de gang van zaken bij het CAK en kan er daarom niet voor zorgen dat mevrouw T. haar geld terugkrijgt.

De ombudsman besluit onderzoek te doen of de gemeente mevrouw T. en mevrouw J. verkeerde informatie te geven. Tijdens het onderzoek naar de klacht kijkt de ombudsman in het dossier van mevrouw T. om na te gaan welke informatie de Wmo-adviseur met mevrouw T. en mevrouw J. heeft gewisseld. In het dossier is daarover echter niets terug te vinden.

De ombudsman vindt de klacht van mevrouw T. gegrond. Hij vindt dat de gemeente altijd volledige en juiste informatie moet geven en moet vastleggen welke informatie heeft verstrekt. Hij doet het college van burgemeester en wethouders daarom de aanbeveling om de gespreksleidraad voor het keukentafelgesprek aan te passen:

Neem in de Gespreksleidraad zelfredzaamheid een apart vakje ‘Eigen bijdrage CAK’ op en vermeld daar de volgende gespreksonderwerpen:

  •            het CAK berekent en int een eigen bijdrage;
  •            dit gaat per periode van 4 weken;
  •            de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen;
  •            de gemeente kan u niet vertellen hoe hoog die eigen bijdrage is;
  •            daarvoor moet u bij het CAK zijn: website of folder;
  •            het duurt even voor de rekening komt. Het kan zijn dat u in 1 keer een rekening krijgt voor een aantal periodes tegelijk;

en laat aan het eind van het keukentafelgesprek een folder van het CAK achter.

De gemeente laat in reactie op de aanbeveling weten dat zij deze informatie in een folder zal verwerken. De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van de reactie van de gemeente.

In het regeerakkoord Rutte III van 10 oktober 2017 heeft het kabinet plannen gepresenteerd om de zorg en de ondersteuning te veranderen. Het kabinet heeft onder andere het voornemen om de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening te maximeren tot € 17,50 per periode van 4 weken. Bij de heffing van de eigen bijdrage houdt het CAK geen rekening meer met het inkomen of het vermogen van iemand met een Wmo-voorziening. Het is de bedoeling dat deze maatregel op 1 januari 2019 ingaat. Als de plannen van het kabinet doorgaan, neemt de ombudsman aan dat de gemeente de informatie in de folder overeenkomstig zal aanpassen.