“Het riet groeit ons boven het hoofd”

(Dossier 13.24, rapport van 22 januari 2015)

De heer en mevrouw D. hebben overlast van teveel riet in hun tuin. Dat riet is in hun tuin gegroeid vanuit de singel die grenst aan hun tuin. Het riet is jaren geleden door de gemeente aangeplant. Zij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is en ten onrechte niets doet aan de overlast die zij ervaren.

De ombudsman onderzoekt de zaak. Het riet groeit manshoog en heeft zeer veel uitlopers. De heer en mevrouw D. hebben tevergeefs pogingen gedaan om het riet uit hun tuin te krijgen en daarbij ook kosten gemaakt.

De ombudsman vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de overlast. Bij het planten van het riet had de gemeente immers maatregelen kunnen treffen om te voorkomen dat het riet uit zou lopen naar de tuin van de heer en mevrouw D. De gemeente geeft aan dat het riet zal stoppen met groeien als de wortels op de nodige diepte worden verwijderd en de grond wordt ververst.

De ombudsman vindt dat de gemeente redelijkerwijs niet van de heer en mevrouw D. kan verwachten dat zij opdraaien voor de onevenredige kosten die het met zich meebrengt om dit probleem definitief op te lossen als vaststaat dat de oorzaak bij de gemeente ligt.
De ombudsman verbindt daarom in eerste instantie aan zijn (voorlopig) oordeel de aanbeveling om dit uit te voeren.

De wethouder laat in zijn reactie aan de ombudsman weten dat hij dit niet zal doen. De reden daarvoor is onder meer dat er een groot risico bestaat dat door het uitgraven van de grond de houten beschoeiing door de druk van het water inzakt. De gemeente wil de heer en mevrouw D. wel tegemoetkomen door een scherm met anti-worteldoek te laten plaatsen in de openbare grond ter hoogte van de schutting. Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat de wortels van het riet via het openbare groenvak in de tuin van de heer en mevrouw D. komen.

De heer en mevrouw D. hebben de ombudsman laten weten dat zij dit voorstel, onder protest, aannemen. De ombudsman acht het voorstel van de gemeente, als mogelijke oplossing, redelijk. De ombudsman beëindigt daarom zijn onderzoek naar de klacht zonder daar een oordeel aan te verbinden. Hij vindt dat de gemeente met het voorstel voldoende aan de grieven van de heer en mevrouw D. tegemoet is gekomen.