Het pad naar werk…niet geplaveid, wel schoongeveegd