“Het is koud in mijn huis!”

In 2010 betrekken de heer J. en zijn vrouw een woning in de gemeente Rotterdam. Dit huis is eigendom van de gemeente en is, voor intrek van de heer J., door de gemeente opgeknapt. De gemeente plaatst daarnaast een LPG-propaan gastank in de tuin.

Toen de heer J. het huis ging bewonen stond de gastank er al. De heer J. heeft zich hiertegen verzet omdat de kosten van de gastank hoger zijn dan een aansluiting op het reguliere gasnet, maar volgens de heer J. verzekerde de gemeente hem dat hij voor de extra kosten gecompenseerd zou worden. De gemeente hield de eerste jaren, volgens de heer J., woord en betaalde netjes de gasrekeningen. In 2013 wordt het beheer van de woning overgedragen aan een vastgoedbeheerder, die de gasrekeningen niet betaalt.

De heer J. wendt zich tot de ombudsman. Op dat moment zit de heer J. al bijna een half jaar zonder gas en is de winterperiode in zicht.

Wat doet de ombudsman?
Gezien de nijpende situatie waarin de heer J. zich bevindt en de komende winterperiode, vraagt de ombudsman aan de klachtencoördinator van de afdeling Vastgoed van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente of hij met spoed naar deze zaak wil kijken.

Reactie van de gemeente
In haar reactie stelt de gemeente dat zij, noch op grond van de huurovereenkomst noch op grond van andere correspondentie, een verplichting heeft om de extra kosten voor de gaslevering te compenseren of een vaste gasaansluiting te realiseren.

De gemeente stelt voor, als mogelijke oplossing, dat de heer J. een kleine huurverhoging van € 25, – per maand accepteert en de gemeente de kosten voor een vaste gasaansluiting zal betalen. Dit betekent dat de kosten van de gemeente dan gedekt worden uit de extra huuropbrengsten. De heer J. heeft als voordeel dat zijn huis wordt aangesloten op het gasnet waardoor zijn energielasten lager worden.

Vervolg
De heer J. gaat akkoord met de voorgestelde huurverhoging. Om de koude tijd te overbruggen totdat de vaste aansluiting op het reguliere gasnet is gerealiseerd, doet de ombudsman een beroep op het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam om de gastank gedeeltelijk te vullen. Dit bedrag wordt door het Fonds toegekend.

Geslaagde bemiddeling door de ombudsman
Door de oplossingsgerichte opstelling van de gemeente en het eenmalig vullen van de gastank door het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is de nood van de heer J. verholpen.
De ombudsman is blij dat hij hierin succesvol heeft kunnen bemiddelen: de heer J. en zijn vrouw hoeven deze winter niet in de kou te zitten!