“Goed luisteren naar kinderen helpt bij het oplossen van problemen in de jeugdhulp”

Gemeenten en instellingen zouden vaker naar kinderen zelf moeten luisteren die gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben. Zij willen graag meepraten over onderwerpen die hen raken en vaak zien zij goede oplossingen.

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2018 breekt de gemeentelijke kinderombudsman Stans Goudsmit een lans voor méér jeugdparticipatie.

Contact met kinderen staat hoog in het vaandel van de in maart 2018 aangetreden kinderombudsman in de regio Rotterdam. “Ik praat graag mèt kinderen in plaats van òver hen”, zegt Goudsmit.

In haar eerste jaar als kinderombudsman heeft ze veel tijd gestoken in het kennis maken, het behandelen van de groeiende stroom klachten en het geven van voorlichting over kinderrechten.

Goudsmit: “Het is mooi te zien hoeveel organisaties, hulpverleners en ouders de kinderombudsman al weten te vinden”.

Zij ziet een doorgaande lijn in de stijging van het aantal klachten. In 2015, het eerste jaar dat gemeenten besloten een eigen kinderombudsman aan te stellen, ontving het bureau van de kinderombudsman 43 klachten. In 2016 waren dat er 99, in 2017 liep dat op tot 241 klachten en in 2018 waren het er 315.

De toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp werd –evenals het voorgaande jaar- als het grootste knelpunt ervaren. “Het is zó belangrijk dat kinderen die problemen hebben, tijdig de juiste ondersteuning krijgen en niet eindeloos moeten wachten tot ze een hulpverlener te zien krijgen”, verzucht Goudsmit.

Het gaat volgens de kinderombudsman zowel om de aanvragen voor behandeling als om een goede plek om te wonen na een uithuisplaatsing.

Ook de lange wachttijden in het speciaal onderwijs, bureaucratische drempels bij het aanvragen van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget, en huisuitzetting wegens schulden waren onderwerpen, die vaak terug kwamen in de klachten.

“Gelukkig ervaar ik bij gemeenten en instellingen bereidheid om hun praktijk aan te passen. Dat betekent onder meer beter samenwerken en beter luisteren. Jeugdhulp is maatwerk, vereist flexibel en kordaat optreden.

Tegelijkertijd zie ik dat er nog steeds teveel schotten in de hulpverlening zitten waardoor niet de vraag van kinderen en ouders als uitgangspunt wordt genomen, maar het werkproces van de organisaties. Dit moet echt veranderen!”, aldus de kinderombudsman.

Het jaarverslag 2018 van de gemeentelijke kinderombudsman bevat een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden. Ook verwijst het jaarverslag naar diverse onderzoeken op eigen initiatief die in 2018 zijn afgerond of opgestart.

Het jaarverslag is vanaf heden te vinden op de website www.kinderombudsmanrotterdam.nl onder de rubriek Nieuws/Jaarverslagen.