Gevolgen identiteitsfraude opgelost!

De heer B. komt op het spreekuur van de ombudsman met twee grote plastic boodschappentassen met papieren. Hij komt er niet meer uit en is wanhopig. In 2011 heeft ‘vriend’ K. zijn paspoort gebruikt en zonder dat hij het wist, een Fiat Punto op naam van de heer B. gezet. ‘Vriend’ K. reed in de Punto rond, maar verzekerde hem niet, maakte veel snelheidsovertredingen, zette de auto overal neer zonder parkeergeld te betalen, betaalde geen motorrijtuigenbelasting en liet de Punto niet APK-keuren. De boetes, verhogingen, maatregelen etc. vliegen de heer B. om de oren.

De heer B. heeft aangifte gedaan bij de politie, maar daar heeft hij nooit meer iets van gehoord. Hij heeft brieven gestuurd naar het CJIB, de RDW, de CVOM, de gemeente Rotterdam en de gemeente Den Haag. Zelfs met een verklaring van ‘vriend’ K. dat hij inderdaad degene was die de boetes veroorzaakte, worden al zijn bezwaren en klachten afgewezen. Uit de laatste correspondentie blijkt dat de heer B. op verzoek van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie gegijzeld gaat worden. Dat betekent dat hij in een cel opgesloten wordt om hem te dwingen alle boetes te betalen.

Omdat de klacht over meer overheidsinstanties ging dan de gemeente Rotterdam, benadert de ombudsman zijn collega’s, de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsman Den Haag met het voorstel voor een gezamenlijke aanpak en hij nodigt iedereen uit voor een gesprek.

De Nationale ombudsman besluit de klacht van de heer B. bij de politie en het Vervoersketenoverleg voor te leggen. In de tussentijd vraagt de ombudsman de directeur Belastingen Rotterdam de invordering op te schorten en de gemeentelijke ombudsman Den Haag doet datzelfde aan de dienst Stadsbeheer afdeling Parkeren Den Haag.

Het resultaat van de interventie van de Nationale ombudsman is dat de politie de aangifte van de heer B. tegen ‘vriend’ K. alsnog in behandeling neemt en dat het Voertuigketenoverleg besluit alle boetes die in verband met de Punto aan de heer B. waren opgelegd, in te trekken. De ombudsman vraagt de directeur Belastingen Rotterdam of hij daarin reden ziet de in Rotterdam opgelegde boetes in te trekken. De gemeentelijke ombudsman Den Haag vraagt ditzelfde aan de dienst Stadsbeheer afdeling Parkeren Den Haag.

De Directeur Belastingen Rotterdam besluit de parkeerboetes voor de Punto allemaal te vernietigen. De afdeling Parkeren Den Haag doet hetzelfde. De ombudsman Rotterdam besluit daarop het onderzoek naar de klacht zonder oordeel af te sluiten omdat gedurende het onderzoek voldoende aan de klachten van de heer B. tegemoet gekomen is: niet alleen alle Rotterdamse boetes zijn ingetrokken, maar ook alle landelijke en Haagse boetes!