Gevaarlijke bomen na interventie ombudsman weggehaald

Wat nu als er nóg een boom op mijn auto of huis valt? Dat is de grote angst van mevrouw B. In anderhalf jaar tijd zijn er in haar straat 3 bomen omgewaaid, waarvan één op haar auto is terechtgekomen. Ze heeft verschillende keren aan de gemeente Rotterdam gevraagd om maatregelen te nemen, echter zonder enig resultaat.

Omdat mevrouw B. vindt dat de gemeente de gevaarlijke situatie niet serieus neemt, dient ze een klacht in bij de ombudsman. De ombudsman opent een onderzoek en stelt verschillende vragen aan de gemeente. Zo vraagt hij welke acties de gemeente heeft ondernomen en of de gemeente onderzoek heeft laten uitvoeren naar het mogelijke gevaar. Ook geeft hij aan dat hij van plan is zelf deskundig advies in te winnen om de situatie ter plekke te beoordelen.

Dit is uiteindelijk niet nodig, want de gemeente komt na de brief van de ombudsman in actie. Ze laat door een deskundige naar de bomen kijken. Deze deskundige geeft aan dat bijna alle bomen breukgevaarlijk zijn. Daarnaast blijkt dat er rupsen in 2 bomen zitten die ernstige irritatie aan huid en luchtwegen veroorzaken. De gemeente zorgt er daarom voor dat de bomen binnen een paar weken zijn gerooid. Mevrouw B. is blij dat de bomen zijn weggehaald en de ombudsman kan het onderzoek sluiten.