Ombudsman Rotterdam-Rijnmond houdt spreekuur in Westvoorne

(Persbericht 20 januari 2015)

Vanaf vrijdag 30 januari organiseert de gemeentelijke ombudsman iedere maand van 11:00 tot 12:00 uur een open spreekuur in het Cultureel Centrum De Man aan de Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne. Dit spreekuur wordt in eerste instantie bij wijze van proef gedurende een half jaar gehouden. De overige data zijn 27 februari, 20 maart, 17 april, 29 mei en 26 juni.

Voor dit inloopspreekuur hoeft u geen afspraak te maken.

De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten over de gemeente Westvoorne. U kunt hem inschakelen als de gemeente een klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost. De ombudsman beoordeelt of gemeentelijke instanties, ambtenaren en/of bestuurders zich behoorlijk hebben gedragen en geeft zo nodig aan hoe de gemeente de klacht kan verhelpen.

Als u komt, vergeet dan niet om documentatie over de kwestie (bijvoorbeeld brieven of aantekeningen van telefoongesprekken) mee te nemen. Dat hebben de medewerkers van de ombudsman nodig om een goed beeld van uw klacht te krijgen.

Klachten kunt u ook nog op de volgende manieren bij de ombudsman indienen:

  • via het online klachtenformulier op www.ombudsmanrotterdam.nl;
  • per brief: Minervahuis I, Meent 106, 4e etage 3011 JR Rotterdam;
  • per e-mail: info@orr.nl;
  • mondeling op het inloopspreekuur in Rotterdam, iedere dinsdag tussen 09:00 en 11:30 op het adres aan de Meent 106 in Rotterdam.

Voor de ombudsman aan de slag gaat, moet u eerst uw klacht bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt. Ook moet de gemeente de gelegenheid hebben gehad om op uw klacht te reageren.

Op de website van de gemeente Westvoorne leest u hoe u een melding of een klacht kunt indienen.

In de servicenormen van Westvoorne staan de belangrijkste uitgangspunten voor de dienstverlening, bijvoorbeeld binnen welke termijn u antwoord op uw vraag hoort te krijgen, hoe snel een vergunning verstrekt moet worden en hoe lang de maximale wachttijd aan een balie mag zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen met 010 411 1600 of kijken op www.ombudsmanrotterdam.nl.