Gemeente Rotterdam glijdt uit bij aanvraag omgevingsvergunning

De heren M. en C. vinden dat de omgevingsvergunning voor een uitrit van de buren onterecht is afgegeven. Wat is er gebeurd? De buren willen hun twee auto’s in hun eigen tuin aan de voorkant van hun huis parkeren. Daarvoor vragen ze een omgevingsvergunning voor een uitrit aan. De gemeente publiceert deze aanvraag. Daarna wijzigen de buren hun aanvraag. In plaats van 2 parkeerplaatsen, vragen ze er 1 en ze willen een uitrit aan de zijkant van hun huis, in plaats van aan de voorkant. De gemeente verleent op basis van deze gewijzigde aanvraag een vergunning. De gemeente maakt deze vergunning in juni 2014 bekend.

Als de buren de uitrit aan gaan leggen, constateren de heren C. en M. dat er een omgevingsvergunning is verleend voor een plan dat niet overeenkwam met de gepubliceerde 1e aanvraag. Ze gaan bij de gemeente in de vergunning kijken en zien dan dat het om een andere aanvraag gaat. Ook blijkt dat de buren een veel te brede uitrit aanleggen, breder dan in de vergunning staat.
De heren C. en M. schrijven daarop brieven naar de gemeente omdat voor hen de maat vol is. Een brief wordt als klacht aangemerkt, een andere als bezwaarschrift en weer een andere als Wob-verzoek. De gemeente verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk en laat op het Wob-verzoek en de klacht niets meer van zich horen. Er wordt ook niets gedaan aan de veel te brede uitrit.

Net als de heren C. en M. vindt de ombudsman dat een substantiële wijziging in een vergunningaanvraag wel gepubliceerd moet worden. De ombudsman vindt dat het in dit geval om een substantiële wijziging ten opzichte van de beginaanvraag ging: de uitrit was op een heel andere plek gepland, met heel andere consequenties. De gemeente had daarom deze gewijzigde aanvraag opnieuw moeten publiceren. Voordat de heren bij de ombudsman komen is de breedte van de uitrit aangepast.

De gemeente Rotterdam is het met de ombudsman eens en zij wil 2 zaken structureel veranderen:
1) Bij gewijzigde vergunningaanvragen gaat het 4-ogen principe gelden. Een tweede persoon zal meebeslissen over de vraag of het om een substantiële wijziging gaat.
2) De gemeente gaat een eenduidige werkwijze ontwerpen zodat er een goede beoordeling plaatsvindt of een brief een klacht, een bezwaarschrift of een WOB-verzoek is.
De ombudsman zal bij de gemeente vinger aan de pols houden over de beloofde structurele veranderingen.

Voor de volledige, geanonimiseerde tekst van rapport 2015.1380 klik hier.